Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.

Nu är West Pride slut för 2018 men det betyder inte att arbetet för hbtq+frågorna kan vila till nästa år. Tyvärr finns det många som fortfarande har svårt att vara öppna med sin läggning. Kommunerna måste bli bättre på att jobba med dessa frågor året runt.

Vi fortsätter jobba för hbtq+personer

Nu är West Pride slut för denna gång det var underbart att se så många sluta upp under regnbågsflaggan och gå i paraden i år. Vi är många som arbetar för ett mer tolerant samhälle och som står upp för rätten att få var sig själv. Tyvärr är det fortfarande många hbtq+personer upplever att det är svårt att vara öppen med sin läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.  För mig är det viktigt att hbtq+personer kan leva och verka i hela landet och för det krävs det att vi i kommunerna gör vad vi kan för att tillvarata alla invånares rättigheter. Därför behövs mer kunskaper och aktiva åtgärder på alla nivåer.

Psykisk hälsa är livsavgörande

Jag förvånas över att det finns dom som inte ser hur den intolerans de utrycker skadar människor i deras närhet vi behöver aktivt jobba för att motverka fördomar, diskriminering och kränkningar av hbtq+personer.

Den psykiska ohälsan hos unga hbtq+personer är skrämmande. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  så har en fjärdedel av unga homo- och bisexuella kvinnor försökt ta livet av sig och var femte ung homo- och bisexuell person har angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående. Vi är alla unika och vi har alla rätt att bli behandlade med respekt, unga såväl som gamla, i kampen för hbtq+ personer rättigheter har vi fortfarande saker kvar att göra.

I kommunerna kan vi göra mer

Vi kan göra mycket mer än vad vi gör idag för att fler ska våga var sig själva och må bättre. I kommunerna har vi möjligheter och utmaningar. Jag kommer, om jag får förtroendet, att driva HBTQ+frågorna vidare. I Socialdemokraternas HBTQ+politiska program visar vi på vad som kan göras på kommunal nivå. Där socialdemokraterna sitter i majoriteten kommer vi jobba för:

  • Att politiker inom kommun- och landstingsfullmäktige får utbildning om hbtq+personers livssituation och hur politiska beslut påverkar hbtq+personers vardag.
  • Att kommuner och landsting tar fram en handlingsplan för att öka hbtq+kompetensen inom de egna verksamheterna samt genomföra aktiva åtgärder för att öka hbtq+personers möjlighet att leva öppet.
  • Se över relevanta styrdokument, så att de också innehåller skrivningar om diskrimineringsgrunden sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Sjukvården kan bli bättre

Jag är glad och stolt över den förändring som skett i synen på transfrågorna. Att sjukvården i vårt fantastiska Sverige möjliggör en könskorrigering utan att man ska behöva betala själv. Mediciner och operationer kan för individen vara livsviktiga för att kunna leva ett fullgott liv. Men jag vet också att det finns mycket kvar att göra och vi har i vårt HBTQ+politiska program lyft fram dessa tre frågor:

  • Att det ska vara möjligt att ändra könstillhörighet utan krav på åtgärder från hälso- och sjukvården.
  • Att barn- och ungdomspsykiatrin har kunskaper om könsdysfori och beredskap att skriva remisser till könsutredningsteam samt möjlighet att stödja unga transpersoner under och efter utredning.
  • Att vårdköerna till den könsbekräftande vården kortas.

 

Pia Gillerstedt

Pia Gillerstedt
1:e vice ordförande Kommunfullmäktige

 

Besök: 1434