Psykisk hälsa

Vi vill att det ska vara lika lätt att och självklart att gå till en kurator för sin psykiska ohälsa som det är att gå och kolla upp en stukad fot på vårdcentralen.

Ökad risk att påverkas av psykisk ohälsa

Detta är viktigt i alla delar av samhället, men särskilt hbtq+personer löper ökad risk att påverkas av psykisk ohälsa. För transpersoner med diagnosen könsdysfori är sannolikheten för vård av depression och ångestproblematik fem till sex gånger så hög jämfört  med befolkningen i övrigt.

Nära tillgång till psykologiskt stöd

Vi ser att arbetet emot psykisk ohälsa behöver prioriteras högre bland annat genom att samordna mellan olika instanser där psykisk hälsa behandlas, samt bedriva ett förebyggande arbete med riktade, strategiska åtgärder. Alla ska ha nära tillgång till psykologiskt stöd, antingen via instanser som elevhälsan eller äldreomsorg, eller i närvården. Suicidpreventiva insatser måste finnas lättillgängliga.

Höja kunskapsnivån

Utöver en bredare tillgänglighet, behöver kunskapsnivån höjas inom all verksamhet inom kommunen. Ökade resurser och fördjupad kompetens kan vi öka kompetensen bland yrkesgrupper som arbetar med inom människovårdande yrken.

 

HBT Socialdemokrater

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Träffar: 70