Arbetsmiljön måste prioriteras

Under mer än två år av arbete i en pandemi som lyfte fram stora brister i arbetsmiljön i våra verksamheter. Medarbetarna har arbetat hårt och mycket. Det har blivit uppenbart att våra verksamheter har gått precis på gränsen av överlevnad.

Läs mer

Språket är viktigt

Det är lika viktigt att våra äldre möter personal som förstår dem som det är för barn att ha personal som kan lära dem svenska språket. Därför vill vi socialdemokrater införa språklyft både inom förskolan och inom äldreomsorgen.

Läs mer

En köfri vård

Linda Åshamre, Kungälv, Kandidat #5, Regionfullmäktige / Västra Götaland

Läs mer

Höj kvaliteten i välfärden

Sandy Westergren, 55 år från Kärna, Elektriker, Kandidat #14, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Ett bra liv för alla seniorer

Mona-Britt Gillerstedt, 77 år från Kungälv, fd. Distriktssköterska, Kandidat #45, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Fossilfritt Kungälv 2030

Benny Lindström, 67 år från Harestad, Kungälv, Ingenjör, Kandidat #48, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Kommundelsprogram Kareby 2022-2026

Kareby växer och då måste den kommunala servicen hänga med. Trafiksituationen för barn och medborgare i Kareby är inte okej, det går fort och korsningen är osäker. Det kommer komma…

Läs mer