Kommundelsprogram Kungälv 2018-2022

Stadskärnan ska växa och bli ett ”Haga” med Kungälvs mått. Vi har ett bra samtal med fastighetsägare och företagare om hur staden skall bli såväl mysig som levande. Vi att centrum blir en dynamisk plats för kulturella, administrativa, sociala och kommersiella möten. Boende, arbetsplatser, handel, kultur, idrott, nöjen och upplevelser ska ligga tätt, då skapas den attraktivitet, rörelse och dynamik som eftersträvas i Stadskärnan. Antalet boende och besökande i stadskärnan ska fördubblas fram till år 2025. En hög täthet ska eftersträvas och inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika upplåtelseform. Antalet arbetsplatser i stadskärnan ska öka genom en satsning på kontor i attraktiva lägen. Stadskärnan sträcker sig från Fästningsholmen i söder till sjukhuset i norr. Från entrén till Komarken i väster till Mimerstaden i öster.

  • Idrottsrörelsen växer, inom tre år behöver centrala Kungälv en fullstor ny idrottshall.
  • Utveckla busshållplatsen och Västra Parken lite snabbt vore bra så man kan ”minska”avståndet mellan Vita Fläcken och Västra gatan, så handlare får en chans att fortsätta.
  • Vi vill se ett nytt Liljedal växa fram, är ett stort projekt med 100-tals bostäder och allmänna parkeringar som måste prioriteras för att balansera mot Kongahälla.
  • Centrala Kungälv kommer på sikt att behöva en ny högstadieskola. Byggs Thorildskolan ut ytterligare finns behov av ytterligare en fullstor hall eller hallar i två våningar.
  • Munkegärdeskolan, Bort med buskar och skog, bättre belsyning och bygg bort alla skrymslen, mer belysning.
  • Västra Parken skall utvecklas och busstorget planeras med trivsamma bostäder, handel.
  • Gästhamn vid fästningsholmen
  • Vi vill säkerställa och utveckla Kungälvsbornas badmöjligheter i staden.

Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Vi ska leva ett gott liv i Kungälv, här vill vi bo. Men idag utmanas demokratin och den svenska modellen av de som vill dra isär samhället och människorna. Vi står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Alla ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och öppet Kungälv, vi ska hålla ihop, vi är starkare tillsammans.
Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv
Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv
Jag brinner för utbildningsfrågor. Det är viktigt att vi möjliggör för barn och vuxna att utvecklas under hela livet. Jag tror starkt på förebyggande socialt arbete. Kriminalitet, utanförskap, missbruk och de flesta sociala problem är jag övertygad om att vi kan förebygga genom att satsa tidigt på barnens utbildning. Det är inte bara ett sätt förbereda barnen för arbetslivet. Det är en utbildning till att bli en god samhällsmedborgare som bidrar till samhället och hjälper till att göra Sverige till en bättre plats att leva på.
Fästningsholmens dag – den 21 April 2018
Fästningsholmens dag – den 21 April 2018
Vår fästningsruin i Kungälv har en stolt Nordisk historia. Det är ingen annan plats som genom sekler sett ett sådant stolt följe av konungar och adelsmän. Krig har vi haft men fästningen…
Jonas Andersson, Ingenjör, Kungälv
Jonas Andersson, Ingenjör, Kungälv
För mig är den kommunala kärnverksamheten, alla dem som varje dag tar hand om våra barn och våra gamla, det viktigaste vi har i vårt samhälle. Jag vill som förtroendevald bidra till att denna får de bästa av förutsättningar. Jag vill se ett inkluderande Kungälv för alla, oavsett vår bakgrund och våra förutsättningar. Jag vill se omsorg och utbildning i kommunal regi som ser och möter varje människas behov. Jag vill att vi tar hand om den natur och den miljö som vi alla är en del av.
Kommundelsprogram Kungälv 2018-2022
Kommundelsprogram Kungälv 2018-2022
Stadskärnan ska växa och bli ett ”Haga” med Kungälvs mått. Vi har ett bra samtal med fastighetsägare och företagare om hur staden skall bli såväl mysig som levande. Vi att centrum blir en dynamisk plats för kulturella, administrativa, sociala och kommersiella möten. Boende, arbetsplatser, handel, kultur, idrott, nöjen och upplevelser ska ligga tätt, då skapas den attraktivitet, rörelse och dynamik som eftersträvas i Stadskärnan.
Bygg billiga hyresrätter
Bygg billiga hyresrätter
Det har byggts mycket i Kungälv den förra mandatperioden men nu är det dags att börja bygga med billigare hyror. Bostaden är en social rättighet och behovet av billiga hyresrätter är enormt.
Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv
Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv
Jag vill: Att kommunen skall fortsätta att satsa på barn och unga. Genom att ge dem möjligheter att deltaga i ett rikt och varierat förenings och kultur liv. Utöka kulturskolans utbud av aktiviteter. Att kommunen bygger fler idrottsanläggningar och motionsspår. Att vi skall kunna bygga hyresrätter till en kostnad som gör det möjligt även för de med  lägre inkomster att kunna bo där och ungdomar att kunna flytta hemifrån.
Kungälvs resecentrum invigs i dag!
Kungälvs resecentrum invigs i dag!
Kungälv växer och utvecklas. Som ett viktigt steg i denna utveckling öppnas i dag ett nytt resecentrum vid Kongahällagatan närmast E6:an. Resecentrumet ersätter Kungälvs busstation på Uddevallavägen som stängs.
Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv
Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv
Jag vill Verka för att Kungälvs kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare, där våra medarbetare känner stor delaktighet och får vara med och bidra till verksamheternas utveckling. I Kungälv skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.
Mer is under tak
Mer is under tak
Idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi Socialdemokrater ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn).
Ulrica Brogren, Lärare för yngre åldrar, Kungälv
Ulrica Brogren, Lärare för yngre åldrar, Kungälv
Jag är för en skola för alla. Det innebär att skolan skall anpassas efter eleven och inte att eleven skall anpassas efter skolan! Alla barn vill göra rätt bara vi ger förutsättningarna. Jag vill kämpa för ett fortsatt starkt LSS. Det innebär att man som barn skall få det stödet man behöver. Det innebär också att man som vårdnadshavare skall ha rätt till stöd så att man klarar av sitt vårnadskap på bästa möjliga sätt.
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022 1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad 2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby  3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad 6 Pia Gillerstedt,…
Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
Jag vill arbeta för att alla ska kunna bo, leva och arbeta tryggt i Kungälv. Jag vill att det ska finnas billiga bostäder, finnas tillgång till den service och trygghet som behövs och det ska vara sjysta villkor på våra arbetsplatser. Jag vill även att idrotten och kulturen ska få möjlighet att utvecklas.
Mona-Britt Gillerstedt, Fd.Distriktssköterska, Kungälv
Mona-Britt Gillerstedt, Fd.Distriktssköterska, Kungälv
Jag vill att alla barn skall ha en betydelsefull fritid där plånboken inte skall vara ett hinder för att kunna utöva idrott eller spela ett instrument. Jag vill att det skall finnas fler händer i vården, dvs tillräckligt med personal för att kunna aktivera våra äldre. Jag vill stadsfästa de förbättringar som kommunen vidtagit för de äldre såsom exempelvis fria resor. Många äldre kommer nu ut mer vilket är bra för deraas hälsa och på lång sikt för samhällsekonomin.
Assar Wixe, Studerande, Kungälv
Assar Wixe, Studerande, Kungälv
Jag vill kämpa för att förbättras ungas villkor i samhället. Det är fortfarande alldeles för svårt att få en bostad eller ett tryggt jobb. Vidare vill jag arbeta för ett Kungälv där alla får plats och har framtidstro.
Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
Jag är en kvinna som idag arbetar både som lärare och politiker. Jag har under den senaste mandatperioden varit ordförande i sociala utskottet och ledamot i Kommunfullmäktige. Jag tycker om att resa, läsa och äta god mat. Jag reser gärna med familjen eller med vänner när tillfälle ges. När jag har några minuter över försöker jag ta mig till gymmet och träna. Jag tycker även om att gå promenader i skogen med min hund eller att åka ut till havet. Där kan jag njuta av vår vackra natur.
Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
Jag brinner för kultur, miljö och turism. Krisberedskap och totalförsvar är områden jag värderar högt. Jag vill utveckla kommunens möjlighet att klara sig vid påfrestningar på samhället och det gäller från den enskilde medborgaren till strukturella ledningsnivåer.
Mona Haugland, S.t undersköterska, Kungälv
Mona Haugland, S.t undersköterska, Kungälv
Jag vill: Att företagen får fortsätta växa inom vår kommun. Att inflyttningen av arbetskraft fortsätter. Att alla ungdomar får en bra start i livet, med en trygg förskola, skola och fritid. Att äldre ska känna trygghet och erbjudas ökade aktiviteter, efter önskemål.
Birgitta Jähnke, distributör, Kungälv
Birgitta Jähnke, distributör, Kungälv
Mitt intresse ligger i  dom sociala frågorna. Jag brinner för LSS och Habilitering i Kungälv som jag kommer jobba för att det fungerar mycket bättre än idag. Jag är också intresserad av dom facklig-politiska frågorna. Jag vill att det ska finnas jobb till alla och att dessa jobb skall vara trygga och med en lön som det går att leva på.
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Om mig Jag är Socialdemokrat och arbetar för ökad tillgänglighet i Kungälvs Kommun. Jag vill arbeta för att Det måste tillgänglighetanpassas överallt i kommunen. Allt från badplatser till Kungälv stad.…

Besök: 1524