Kungälvs resecentrum invigs i dag!

Fasadvy resecentrum

Kungälv växer och utvecklas. Som ett viktigt steg i denna utveckling öppnas i dag ett nytt resecentrum vid Kongahällagatan närmast E6:an. Resecentrumet ersätter Kungälvs busstation på Uddevallavägen som stängs. 

Socialdemokratisk politik

Detta är ett steg i den socialdemokratiska politiken för att öka resandet med kollektivtrafik och förbättra klimatet. Taxan är fortfarande en stor fråga men vi socialdemokrater i Kungälv jobbar för en enhetstaxa i hela regionen det ska vara lätt att åka kollektivtrafik.

Så här berörs kollektivtrafiken

Linjer som kör till det nya resecentrumet är: 2, 37, 306, 308, 309, 319, 320, 355, 401, 422, Grön express och Marstrandsexpressen.

Linjer som kör till hållplatserna Kungälv resecentrum västra och Kungälvs motet strax nedanför resecentrumet vid E6:an är: 310, 311, 810, 841, Grön express, Marstrands-, Orust-, Stenungssund- och Tjörnexpressen.

Den enda linjen vars körväg ändras mer än att den också kör till det nya resecentrumet, är linje 37 i Kungälv. Linjen kör från resecentrumet till Uddevallavägen och söderut, via nya hållplatsen Västra Parken (i närheten av gamla busstationen), Kexbageriet och Fars Hatt till Eriksdal. Därefter kör bussen ordinarie väg till Hjalmar Brantingsplatsen.

Använd gärna Västtrafiks reseplanerare och planera in några extra minuter för din resa innan alla rutiner är på plats.

Välkommen på festligheter på invigningsdagen!

Dagens program

11.00 Invigningen börjar

11.10 Musikuppträdande med Mimers Hus Gymnasium

12.00 Stand-up med Marcus Berggren

13.00 Tankarna bakom resecentrumets utformning med arkitekt och konstnärer

13.30 Invigning med bandklippning och musikuppträdande med Mimers Hus Gymnasium

14.00 Invigning slutar

 

Susanne Jönsson
Kandidat till Kommun- och Regionfullmäktige