Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv

Fredrik Schandorff

Om mig

Jag heter Fredrik Schandorff och är aktiv socialdemokrat sedan många år tillbaka. Jag har idag ett stort och brett engagemang och flera uppdrag i kommunen. Främst är det inom utbildningspolitiken som min politiska gärning äger rum. Jag är mycket stolt över mitt partis lokala arbete med att minska barngruppernas storlek för de små barnen. Jag har även uppdrag som folkvald i Svenska kyrkan där jag arbetar för en stark och livaktig diakoni, som hjälper fattiga och ensamma.

Jag har idag följande uppdrag:

Kungälvs kommunfullmäktige, ledamot.

Kungälvs lärandeberedning, ledamot.

Kungälvs nationaldagskommitté, ledamot.

Kungälv-Ytterby kyrkofullmäktige, ordförande.

Kungälv-Ytterby kyrkoråd, ersättare.

Kungälvs Socialdemokratiska arbetarekommuns styrelse, kassör.

Kungälvs socialdemokrater för tro och solidaritet, ordförande.

Socialdemokrater för tro och solidaritet – västsvenska distriktet, kassör.

Jag är medlem i Transport och är anställd som förman för tidningsbuden i centrala Kungälv. Ett av mina stora intressen, min hobby skulle man kunna säga, är kaffe. Jag provar bönor från hela världen och brygger dem på ett mängd olika sätt.

Jag vill

Jag brinner för utbildningsfrågor. Det är viktigt att vi möjliggör för barn och vuxna att utvecklas under hela livet. Jag tror starkt på förebyggande socialt arbete. Kriminalitet, utanförskap, missbruk och de flesta sociala problem är jag övertygad om att vi kan förebygga genom att satsa tidigt på barnens utbildning. Det är inte bara ett sätt förbereda barnen för arbetslivet. Det är en utbildning till att bli en god samhällsmedborgare som bidrar till samhället och hjälper till att göra Sverige till en bättre plats att leva på.

Jag känner även mycket starkt för det kristna budskapet i Matt 25:40 ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Det finns många i vårt land som är social utslagna, som har olika problem med kriminalitet, missbruk, psykisk och fysisk sjukdom, ensamhet. Det är vår uppgift som kristna medmänniskor att göra världen bättre genom att hjälpa dessa människor till att  känna att även de är en viktig del av vårt samhälle.

Kandidatur

Jag kandiderar till Kungälvs kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats nummer 11.
Jag kandiderar till Sveriges riksdag 2018-2022 och står på plats nummer 28.

Kontakta mig

Telefon: 073 965 90 46
E-post: Fredrik.schandorff@kungalv.se
Facebook: Politikersida Facebook

Kryssa mig för ett socialdemokratiskt Kungälv där utbildning och medmänsklighet är viktiga beståndsdelar!