Mona Haugland, S.t undersköterska, Kungälv

Om mig

Jag är en mycket engagerad fritidspolitiker, som ser både till ung, som gammal, alla ska ha det tryggt i vår kommun.

Jag vill

Att företagen får fortsätta växa inom vår kommun.
Att inflyttningen av arbetskraft fortsätter.
Att alla ungdomar får en bra start i livet, med en trygg förskola, skola och fritid.
Att äldre ska känna trygghet och erbjudas ökade aktiviteter, efter önskemål.

Kandidatur

Jag kandiderar även denna mandatperioden till Kungälvs kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats nummer tjugo.

Kontakta mig

Du når mig på mona.haugland@kungalv.se
Facebook: Politikersida Facebook

Kryssa mig, och jag lovar ett fortsatt starkt engagemang för Kungälvs kommuninvånare

Visits: 2031