Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv

Pia Gillerstedt

Om mig

Under den senaste mandatperioden har jag tjänstgjort som 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige, ett uppdrag som handlar om att leda och förvalta kommunens högsta beslutande organ. Bakgrunden har jag som svetsare och montör men efter föräldraledighet har jag sadlat om för att kunna arbeta med kultur och turism. Jag har suttit i Kungälvs kommunfullmäktige sedan 2006 och ser nu fram emot ytterligare en mandatperiod. Utöver mitt engagemang i Kungälv är jag även medlem i HBTS Göteborg och Tro och Solidaritet, Kungälv.

Jag vill

Jag brinner för kultur, miljö och turism. Krisberedskap och totalförsvar är områden jag värderar högt. Jag vill utveckla kommunens möjlighet att klara sig vid påfrestningar på samhället och det gäller från den enskilde medborgaren till strukturella ledningsnivåer.
Att Kungälv skall utveckla som dragningskraft som kulturkommun ser jag som en självklarhet men även som en intressant utmaning för den kommande mandatperioden.
Genom samarbete med företag och organisationer vill jag se en ökad turism som riktar sig till såväl de unga som de äldre. Vår fantastiska miljö skall tillgängliggöras på ett ansvarsfullt sätt så att den bevaras för framtida generationer.

Utanförskap och psykisk ohälsa måste bekämpas och det arbetet innefattar att synliggöra de problem som många upplever baserat på sin bakgrund, tro eller sexuella läggning.

Kandidatur

Jag kandiderar till Kungälvs kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats nummer sex.
Jag kandiderar till Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 2018-2022 och står på plats nummer tjugosju.

Kontakta mig

Telefon: 072-224 41 41
E-post: pia.gillerstedt@kungalv.se
Facebook: Politikersida Facebook

Kryssa mig för ett socialdemokratiskt Kungälv där kultur och turism är viktiga beståndsdelar!

Visits: 3085