Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

Starkare tillsammans

Vi ska leva ett gott liv i Kungälv, här vill vi bo. Men idag utmanas demokratin och den svenska modellen av de som vill dra isär samhället och människorna. Vi står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Alla ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och öppet Kungälv, vi ska hålla ihop, vi är starkare tillsammans.

Det händer mycket i Kungälv nu, Kungälv ska vara modernt och tryggt i en ny tid.  

På tre år har Socialdemokrater vänt utvecklingen i Kungälv. Jobben, skolresultaten, barnfattigdomen, bostadsbyggandet, föreningsstöd, fri kollektivtrafik för yngre och pensionärer, miljöutsläpp, äldreomsorgsköer och antal brott, alla siffror pekar rätt. Kungälv har halverat ungdomsarbetslösheten och antalet sommarjobb slår nu alla rekord. Kungälv ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet.

Kommunen redovisar stora plusresultat, det behövs för framtida investeringar och pensioner.  Genom vårt ledarskap i Kungälv har vi visat att vi vill och kan samarbeta med såväl blåa, gröna som röda partier i Kungälv. Det är bra.

Trots att det händer mycket bra i Kungälv finns otrygghet. En oro för framtiden, sjukvården, skolan och brottsligheten, det tar vi på allvar. Alla, även nyanlända skall arbeta och studera, alla som kan ska bidra. Vi ska ha nya avtal med polisen för att bekämpa brottlighet och narkotika och vi ska förbättra äldre- och funktionshinderomsorgen. Vi har utmaningarna framför oss, vi har långt till ett jämlikt, socialt hållbart, rättvist och ekologiskt hållbart Kungälv. Därför säger vi nej till de skattesänkningar många partier i Kungälv föreslår, pengarna behövs för en bättre skola, vård och omsorg.

Vårt mål är ett Kungälv där alla behövs, där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna leva på sin lön. Hela Kungälv behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som kan bli bättre och en växande otrygghetskänsla. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig, vi är starkare tillsammans. Den svenska välfärdsmodellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Integration – alla som kan jobba ska jobba

Vi satsar på utbildning och schyssta villkor på jobbet, den svenska välfärdsmodellen kräver att alla som kan, jobbar och bidrar.

Tidigare insatser har inte fungerat, ingen ska särbehandlas, alla även våra nya medborgare skall ut i arbete direkt, det behöver såväl företagen, kommunen som individen.

Lag och ordning – lys upp vår stad

Även om antal brott minskat känner sig inte medborgarna trygga, det tar vi på allvar. Därför satsar vi på ny teknik och att lysa upp vår stad, stigar och torg. Vi ska ha det gott och vi ska hålla ihop i Kungälv. Kampen mot brotten och brottens orsaker är kompromisslös.

Mer personal i välfärden

Äldre, sjuka, funktionshindrade och anhöriga ska kunna lita på välfärden. Vi ska satsa på mer personal i välfärden och bra aktiviteter för våra äldre. De mest utsatta i samhället ska ha den bästa omsorgen, psykiatri, LSS och personlig assistent ska stärkas. Inga bostadsköer för de med största behoven.

Mindre klasser i skolan

Alla har rätt till lugn, en god ordning och arbetsro i skolan. Det bästa sättet är att ge varje elev mer tid med sin lärare. Vi minskar barngrupperna i förskolan. Nu ska vi minska klasstorlekarna i grundskolan.

Mer kultur och fritid

Kultur och idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn). Inför en kulturgaranti, avveckla köerna till Kulturskolan. Utveckla och tillgängliggöra Kulturarvet i Kungälv, Ytterby och Marstrand

Tillgänglig och enkel kollektivtrafik

Idag är det svårt och dyrt för många att arbetspendla till Göteborg. Kollektivtrafiken i Kungälv måste bli ett klimatsmart tillgängligt för alla. Det ska vara tillgängligt, snabbt och enkelt. Därför vill vi utöka turtätheten och införa en enda taxa för alla resor i regionen.

Bostäder för alla

Det är bra att det byggs mycket i Kungälv, men det byggs inte för alla och inte alltid miljösmart. Bostaden är en social rättighet, då krävs rimliga hyror för folk med vanliga plånböcker. Det behöver även bli enklare att bygga på landet genom att öka antalet bygglov på landsbygden.

Internet för alla

För ett mer demokratiskt Kungälv vill vi göra internet mer tillgängligt för alla. Fiberutbyggnaden skall fortgå. I Kungälvs serviceorter skall det finnas fritt Wi-Fi.                                              

 

Har du frågor, vill bli medlem, kontakta oss

Partiordförande Kungälv, Erika Sjöblom tel 0709-287613, erika.sjoblom@kungalv.se
Kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner tel 0703-520101, miguel.odhner@kungalv.se

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Kommunfullmäktigelistan 2018-2022

 

Besök: 10041