Kommunfullmäktigelistan 2018-2022

Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022

1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad
2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby 
3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv
4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv
5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad
6 Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
7 Jonas Andersson, Ingenjör, Kungälv
8 Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
9 Nils Carlsson, Hotellägare, Marstrand
10 Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna
11 Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv
12 Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
13 Lennart Martinsson, Kyrkogårdsarbetare, Romelanda
14 Ulrika Winblad, Personlig assistent, Kungälv
15 Bernt Lundborg, fd Snickare Kungälv
16 Birgitta Jähnke, Distributör, Kungälv
17 Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
18 Maria Steen, HR-administratör, Kungälv
19 Leif Håkansson, Ombudsman, Kungälv
20 Mona Haugland, S.t Undersköterska, Kungälv
21 Billy Kaldemark, Chaufför, Hålta
22 Ulla Johansson, Pensionär, Marstrand
23 Fredrik Gullbrantz, Affärsbiträde, Ytterby 
24 Ulrica Brogren, Lärare för yngre åldrar, Kungälv
25 Parker Ayewvbo, Behandlingsassistent, Kungälv
26 Emmy Hansson, Restaurangbiträde/Studerande, Kungälv
27 Mats Frisell, Pensionär, Romelanda
28 Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
29 Tomas Emanuelsson, Ombudsman Byggnads, Ytterby
30 Christina Svärd Johansson, Speciallärare, Harestad
31 Maria Sparringsjö, Personalhandläggare, Ytterby
32 Niklas Göransson, Säljare, Hålta
33 Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv
34 Liban Wehlie, Biokemist, Kungälv
35 Medina Grbic, Sjukpensionär, Kareby
36 Ove Winblad Johansson, Tapetsör, Kungälv
37 Yvonne Byberg, Fd. Undersköterska, Kungälv
38 Mikael Hedström, Industriarbetare, Kungälv
39 Linda Lengstrand, Undersköterska, Kärna
40 Björn Brogren, Metallarbetare, Kungälv
41 Carina Emanuelsson, Gruppchef, Ytterby
42 Peter Gustavsson, Truckförare, Ytterby
43 Isabella Brogren, Undersköterska, Kungälv
44 Anders Lökholm, Glasmästare, Kärna
45 Inkeri Håkansson, Pensionär, Kungälv
46 Joakim Ericsson, Lantmästare, Kungälv
47 Maria Jansson Stark, Manufacturing Engineer, Kärna
48 Kjell-Åke Åkesson, Föreningslivet, Kungälv
49 Gun Abrahamsson, ML Forskningslaborant, Kungälv
50 Bert Bohlin, Pensionär, Kareby
51 Jeanette Johansson, Vårdbiträde, Kungälv
52 Bengt Å. Andersson, Kemist, Harestad
53 Carin Gerefalk, Materialkoordinator, Kärna
54 Ulf Österman, Fd hantverkare, Harestad
55 Marie Skruf, Boendestödjare, Lycke
56 Mona-Britt Gillerstedt, Fd. Distriktssköterska, Kungälv
57 Helene Ljungkvist, Lärare, Marstrand
58 Paula Eklund, Kommunikatör, Ytterby
59 Lena Schandorff, Pensionär, Kungälv

Ytterligare presentation

Mer om våra kandidater presenteras över tiden fram tills valet. Håll utkik på hemsida och sociala medier.

Beslut

Kandidatlistan beslutades på Kungälv Arbetarekommuns årsmöte

Årsmöte Socialdemokraterna Kungälv 24 mars 2018

Träffar: 6033