Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv

Camilla Haag

Om mig

Jag arbetar heltid som undersköterska i kommunens bemanningsenhet- Teamare, med hela kommunens äldreomsorg som arbetsområde. Ett anställning som kräver att jag måste vara mycket flexibel, då jag oftast är på olika arbetsplatser varje arbetspass och i och med det möter otroligt många kollegor och brukare under en arbetsvecka.

Under senaste mandatperioden har jag varit ledamot i Lärandeberedningen, där vi behandlar skolfrågorna på lång sikt. Innan det var jag ledamot i Välfärdsberedningen under många år och ledamot i Kommunfullmäktige under 12 år

Jag vill

Verka för att Kungälvs kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare, där våra medarbetare känner stor delaktighet och får vara med och bidra till verksamheternas utveckling. I Kungälv skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vår personal måste också ha en hanterbar arbetsbelastning för att orka och det kan komma att behövas anställa fler inom framförallt äldreomsorgen då våra brukares behov har ökat, även om de inte blivit fler.

Vår personal ska känna sig trygga när de utför sitt arbete oavsett när på dygnet de arbetar

Att arbetet med att minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan skall fortsätta

Skapa förutsättningar för våra idrottsföreningar att möjliggöra “Idrott för alla”, där vi inte utesluter någon idrottsutövare utifrån funktionsvariation, kön eller ålder.   Det här innebär sociala investeringar för framtiden

Kandidatur

Jag kandiderar till Kungälvs kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats nummer trettiotre.

Kontakta mig

E-post: Camilla.haag@kungalv.se
Instagram: @haagcam
Twitter: @haag_c

Kryssa mig för ett Socialdemokratiskt Kungälv där Idrott för alla ska vara en rättighet!

Visits: 5117