Mer is under tak

Idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi Socialdemokrater ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn).

Efter många omtag är vi äntligen på gång

Detta är ett av få vallöften vi ej kunnat leverera, kort sagt, vi hade önskat att arbetet med en nya arena hade varit igång, men vi har fått göra omtag för att få med oss fler partier och omtag för att finna en finansiell lösning som fungerar. En plats är utpekad, samråd för detaljplan pågår och det finns en driftsbudget bortom 2019.

Och kommunen klarar inte hela investeringen, varför vi är väldigt glada över att det finns privat kapital inom fordonsindustrin som vill investera i Kungälv och vår idrott. Nu går vi vidare. Den 15 augusti beslutade kommunstyrelsen att arbeta vidare med en ny multiarena i Ytternområdet i Kungälv.

Avsiktsförklaring för multiarena

En avsiktsförklaring har beslutats. Avsiktsförklaringen syftar till att formalisera samarbetet mellan APP och Kungälvs kommun, för att de gemensamt ska kunna utveckla en optimal, långsiktigt hållbar och funktionell lösning för multiarenan och idrottsanläggningar samt övriga berörda områden i samband med detta. Den gemensamma viljan är att bolaget av kommunen ska erbjuds markanvisningar som möjliggör utvecklandet av Kungälvs multiarena och idrottsanläggningar. Parternas samverkan ska ge den bästa helhetslösningen för Kungälvs multiarena. Samarbetet ska utöver idrottsanläggningar även inkludera långsiktigt hållbara lösningar för samhällsservice, utbildning, samt inspirerande och högkvalitativa boendemiljöer i Kungälv.

Vi jobbar tillsammans för mer is under tak

Vårt mål är en modern anläggning som ger föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet och som samtidigt ger oss en plats där ”alla” Kungälvsbor kan mötas, en plats som ska bidra till att underlätta integrationen i vårt samhälle. Arbetet med att inkludera IS Alliansen idrotts- och aktivitetsföreningar i för dem väsentliga frågor anser Parterna vara viktigt för att utröna och finna balans mellan föreningar, Kommunen och Bolaget i samverkan.

APP koncernen grundades 2014, huvudinvesteraren allt sedan starten är VCG Investment Management AB vilka är Volvo Cars Pensionsstiftelse. Koncernen som har sitt huvudkontor i Växjö är idag verksam inom projektutveckling, fastighet, finans och bygg. Omsättningen i koncernen uppgår idag till ca 2,5 miljarder kronor. Genom sina dotterbolag, såsom Gärahovs Bygg och APP Properties, har koncernen utvecklat och byggt både större stadsdelsprojekt och enskilda unika byggnader. Koncernens nyckelpersoner har även varit delaktiga i utvecklingen av Word Trade Center i Växjö samt de sportsliga framgångar som Växjö haft i satsningar kring ishockey och Arenastaden.

Vårt löfte är att arbeta för en mer is under tak!

 

Miguel Odhner
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans

Visningar: 2076