Det skall kännas tryggt efter mörkrets inbrott

Lys upp vår stad

Kungälvsborna skall känna sig trygga dag som natt. Trygghetsskapande åtgärder med bland annat fler ljuspunkter och fler kameror skall få alla medborgare att känna sig säkra även efter mörkrets inbrott. 

Lys upp vår stad

Det vara tryggt efter mörkrets inbrott och alla skall känna sig trygga. Även om antal brott i Kungälv har minskat känner sig inte medborgarna trygga och det tar vi på allvar. Vi måste ta hårdare tag mot brottsligheten och dess orsaker. Vi ska ha det gott och vi ska hålla ihop i Kungälv.  Det skall vara tryggt efter mörkrets inbrott, man skall kunna röra sig säkert men man skall även känna sig trygg. Därför vill vi satsa på ny teknik och att lysa upp vår stad, våra gator, våra stigar och våra torg. Idag finns det ungefär 7000 ljuspunkter i kommunen och detta vill vi öka. Vi vill ha 1000 nya ljuspunkter och betydligt fler kameror än vad vi har idag.

Ökad sammanhållning och ökad trygghet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anser att en förbättrad utomhusbelysning är en bra åtgärd för att öka tryggheten i ett område. En ökad beslysning fungerar även avskräckande för många kriminella. Med fler ljuspunkter upplevs vår närmiljö mer ombonad som i sin tur  uppmuntrar fler till att röra sig utomhus och därigenom skapas trygghet och sammanhållningen ökar.

 

Vårt löfte är att arbeta för att det skall kännas tryggt efter mörkrets inbrott!

 

Miguel Odhner
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Brottsligheten skall fortsätta att minska i Kungälv

Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

 

Visits: 3405