Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 

Fler bussturer

Vi har infört fri kollektivtrafik för yngre och pensionärer. Detta har gjort skillnad och uppskattas av många. Nu vill vi ta nästa steg. Kollektivtrafiken i Kungälv skall bli ett klimatsmart alternativ tillgängligt för alla runt om i vår kommun. Det ska vara tillgängligt, snabbt och enkelt att åka kollektivt.

Kollektivtrafiken skall vara ett bra alternativ

Fler behöver kunna använda kollektivtrafiken till exempel för jobbpendling. Vi vill ha fler och tätare bussturer, främst på landsbygden. Då blir kollektivtrafiken ett bra alternativ för fler och vi kan öka resandet med kollektivtrafiken.

Fler pendelparkeringar

Vi vill också förbättra möjligheterna att åka kollektivt även om du inte bor precis vid kollektivtrafikstråken. Med fler pendelparkeringar stärker vi ytterligare människors möjlighet att resa kollektivt.

Minskad miljöbelastning

När fler åker kollektivt minskar belastningen på miljön och koldioxidutsläppen minskar. Vi minskar också trängseln på de redan hårt belastade infartslederna till Göteborg. När Kungälv växer behöver vi resa mer tillsammans. Nu vill vi ta nästa steg för en bättre kollektivtrafik.

Vårt löfte är att arbeta för fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden!

 


Jonas Andersson
Kandidat kommunfullmäktige

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

 

Besök: 3697