Mindre klasser och fler vuxna i skolan

Skolan

Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Varje barn har rätt att få en bra start i livet genom en bra förskola och skola. Här skapas förutsättningar för ett långt och gott liv. 

Utifrån förutsättningar och behov

Framförallt för de små barnen är det viktigt att få tillräckligt med tid med förskolepersonalen eller läraren. Dessa ska hinna med att möta varje barn utifrån dennes förutsättningar och behov. Skolpersonalen ska också ges bättre möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för lärande.

Gruppstorleken har minskat

Socialdemokraterna har de senaste tre åren genomfört den största satsningen på decennier på förskolan, 25 miljoner extra per år, genom att minska den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan från 19 till 17 barn. Vi har bäst personaltäthet, dvs. minst antal barn per personal, i hela Västra Götaland.

Nu är det skolans tur

Nu fortsätter vi med skolan. Kungälvs skolor är bra och resultaten har ökat de senaste åren. Vi Socialdemokrater tror dock att vi når ännu bättre resultat och skapar en större trivsel och trygghet för barnen genom att ha mer personal och framförallt för genom att minska klasstorlekarna. Satsningen ska gälla hela skolan men är viktigast i de tidiga skolåren. Då är behovet av en nära och tillitsfull relation till sin lärare som viktigast.

Inte bara lärare

Mer personal i skolan innebär inte alltid eller bara fler lärare. Skolan består av många viktiga yrkeskategorier, speciallärare, Specialpedagoger, bibliotekarier, personal på fritidshem samt all personal inom elevhälsan, för att nämna några. Vilket behov som är störst bedöms av personal och skolledning på varje enskild skola men budskapet från Socialdemokraterna är glasklart:

Vårt löfte är att arbeta för mindre klasser och fler vuxna i skolan!

Johan Holmberg
Johan Holmberg
Kandidat kommunfullmäktige


Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv