Fler anställda i vården – mer tid för gamla och sjuka

Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka ganska kraftigt under de närmaste årtiondena. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Många goda år läggs till livet efter arbetslivet för de allra flesta. Ett aktivt och gott liv efter pensionsåldern ska stimuleras.

Välfärden ska omfatta alla. Segregationen har ökat de senaste åren. Det finns områden där välfärden är otillräcklig, både i fråga om resurser och i hur dessa används. För att skapa jämlikhet i skola, vård och omsorg krävs särskilda insatser och lösningar.

Socialdemokraterna har satsat på ökad bemanning och stärkt kompetens

Socialdemokraterna har hittills på riksnivå satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och omsorg. Socialdemokraterna har även infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka vilket är en framgång men samtidigt innebär en åldrande befolkning en stor utmaning för äldreomsorgen, sjukvården och vårt gemensamma pensionssystem. För att klara den ekonomiska utmaningen behöver vi öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar. Socialdemokraterna vill möjliggöra för fler att arbeta längre. Därför ska vi förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Socialdemokraterna vill även ta fram en kvalitetsplan för att säkra kvaliteten i den svenska äldreomsorgen.

Säkra kvaliteten i äldreomsorgen

Välfärden ska omfatta alla. För att skapa jämlikhet i skola vård och omsorg krävs särskilda insatser och lösningar. Vi ska säkra kvaliteten i äldreomsorgen. En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram. Planen behöver sträcka sig fram till 2023, men mål och delmål. Den ska bland annat stimulera innovationer inom äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete, en ökad tillgänglighet, åtgärda kvalitetsbrister samt innehålla ett program för generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

Fler anställda inom äldreomsorgen

När jag har varit ute på besök på våra äldreomsorgsboenden blir jag väldigt imponerad av hur många duktiga medarbetare vi har. Jag ser det engagemang och den omtanke personalen har till de äldre. Jag ser också att många uppgifter är tunga och att tiden inte alltid räcker till. I Kungälv ökade den styrande majoriteten grundbemanningen inom äldreomsorgen, men det räcker inte. Vi behöver ännu fler anställda för att öka kvaliteten. Vi har dock problem med att hitta personal och Kungälvs kommun liksom många andra kommuner i Sverige kommer att behöva arbeta med att utbilda personal, arbeta på att göra arbetet inom äldreomsorgen attraktivt genom en god arbetsmiljö med bra arbetsvillkor där kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter finns. Vi kommer att behöva arbeta vidare med validering av personal, och se över andra sätt att få fler människor att vilja arbeta med våra äldre.

Vi har gjort en hel del inom äldreomsorgen. Förutom att vi ökat grundbemanningen har vi arbetat med att öka kvaliteten med olika tekniska hjälpmedel ex, digital signering av mediciner, digitala medicinskåp mm men vi är inte nöjda utan vill fortsätta att utveckla äldreomsorgen. Vi socialdemokrater tycker att vi har en bra äldreomsorg i Kungälv men vi är inte nöjda utan vill fortsätta att arbeta med att vidareutveckla och öka kvaliteten inom vår omsorg.

 

Vårt löfte är att arbeta för Fler anställda i vården – mer tid för gamla och sjuka!

 

Linda Åshamre
Kandidat kommun och regionfullmäktige

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

Träffar: 2500