Inför en kulturgaranti för alla barn

kulturskolan
Kultur är viktigt i alla samhällen och för alla människors utveckling. Framförallt viktigt är det att barn och barn och unga får möta och prova på olika konstnärliga uttryck. Kreativt skapande främjar inlärningsprocesserna har forskning inom området visat.

Kulturen öppnar våra sinnen

Forskning visar att inlärningen i andra ämnen, exempelvis teoretiska ämnen, blir bättre med s.k. estetiska lärprocesser. Det är utvecklande att se hur andra människor beskriver världen omkring oss. Det öppnar våra sinnen för nya sätt att tänka och agera. Att dessutom själv få uttrycka sig genom exempelvis musik, teater, film, dans eller konst utvecklar förmågan att förmedla hur man känner sig, mår och ser på sin omvärld.

Kultur är en del av vårt arbete för social hållbarhet och demokrati

Kulturens roll i skolan är viktig men det ser väldigt olika ut hur mycket det prioriteras.
Sedan 2008 finns något som kallas för “Skapande skola”. Kommunen söker pengar från Statens Kulturråd för att anlita externa kulturaktörer som genomför aktiviteter inom olika konstformer med grundskolans elever.
Skapande skola har varit framgångsrikt men budgeten är begränsad. Reglerna säger att endast externa aktörer kan anlitas vilket gör att vi inte kan använda kompetent egen personal. Vi vill fortsätta med kulturen även när Skapande skola-aktörerna har lämnat skolan och nu införa en kulturgaranti för alla barn.

Inför en kulturgaranti där alla barn i grundskolan får någon form av kulturaktiviteter.

Vi Socialdemokrater vill att kulturen ska vara en integrerad del i undervisningen. Något man arbetar med kontinuerligt under hela läsåret och under hela skoltiden.
Vi har många duktiga pedagoger i skolan och i Kulturskolan som kan bidra med fantastiskt mycket kopplat till undervisning i de flesta ämnen. Vi vill också avveckla köerna till Kulturskolan. Möjlighet ska också finnas att besöka teatrar, skolbio och konserter. En del av detta kan göras i samarbete med eller som ett komplement till skapande skola. Men vi vill vara helt säkra på att varje skolelev erbjuds ett brett kulturellt utbud.

Vårt löfte är att införa en kulturgaranti för alla barn!

Johan HolmbergIngela Rossi
Johan Holmberg, Ingela Rossi
Kandidater kommunfullmäktige

 


Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

 

Besök: 3498