Alla unga ska ha ett sommarjobb!

Målare Malin, Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Kungälv ska fortsätta ha Sveriges lägsta arbetslöshet. För att göra det möjligt behöver unga tidigt få arbetslivserfarenhet och kontakter. Vi har inte råd med att unga ska gå sysslolösa – därför går vi till val på att alla unga ska ha ett sommarjobb, med rättigheter och skyldigheter.

Läget idag

Idag har de flesta unga sommarjobb. Kommunen har genom ett gott arbete tillsammans med näringslivet, föreningslivet och kommunens egna verksamheter fått fram år 2018 ca 700 sommarjobb. Samtidigt så är behovet större än så och alla arbeten som har erbjudits har inte alltid haft den omfattning som behovet har varit. Därför bör vårt arbete med sommarjobben fortsätta utvecklas och stärkas de kommande fyra åren.

Varför är det kommunens ansvar och inte individens?

Självklart finns det ett individuellt ansvar för sitt arbete men sysselsättning är också en mänsklig rättighet. Därför är det skamligt att inte kunna erbjuda ett sommarjobb de till de som vill ha och söker ett sommarjobb. Däremot ska jobben sökas av unga själva och vid behov med stöttning och åtgärder från kommunen som exempelvis cv-hjälp med mera. Alla unga som har möjlighet och jobba ska jobba. Något annat har vi inte råd med som samhälle.

Hur får vi fram sommarjobb?

Genom att fortsätta och utveckla det arbete som redan görs med närings och föreningslivet kan vi få fram fler sommarjobb. Kommunens egna verksamheter har också stora behov av personal. Någonstans så finns det ett behov av arbeten som utförs och vi behöver svara upp till det behovet. Ekonomiskt sätt har vi råd eftersom det är betydligt dyrare på både lång och kort sikt med arbets och sysslolöshet. Samhällsekonomiskt så är arbetslöshet jättedyrt eftersom en hel del sociala problem hänger ihop med arbetslöshet. Vi sparar pengar genom att sätta unga i arbete. Sommarjobben ska vara jobb som ändå hade behövt utföras och vara meningsfulla, annars förlorar de sin poäng.

En första kontakt med arbetslivet

Genom att öka antalet sommarjobb så stärker vi integrationen, framtidstron och jämlikheten i Kungälv. Det minskar även fattigdom, hopplöshet och maktlöshet. Hur kan en sådan enkel sak som ett sommarjobb göra det? Jo för att genom sommarjobben får unga en första kontakt med arbetslivet och kommer lättare i jobb senare i livet när den vet hur det är och har egna kontakter. Rätten till jobb ska inte begränsas av sin familjs kontakter utan ska vara tillgängligt för alla. Svårare än så är det inte.

 

Vårt löfte är att arbeta för att Alla unga ska ha ett sommarjobb!

Assar Wixe
Assar Wixe

Kandidat kommunfullmäktige


Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

#röstarött #SKungälv #StarkareTillsammans

Visningar: 3154