Det skall vara enkelt att få hjälp – förstärk LSS och assistans

LSS

Äldre, sjuka, funktionshindrade och anhöriga ska kunna lita på välfärden. Vi ska satsa på mer personal inom välfärden och bra aktiviteter på våra boenden. De mest utsatta i samhället ska ha den bästa omsorgen, psykiatri, LSS och personlig assistans ska stärkas. Inga bostadsköer för de med största behoven.

Kostnaderna för LSS ökar varje år

Kostnadsutvecklingen för assistansersättningen har under de senaste 10 åren ökat med cirka 1.3 miljarder kronor per år. Kostnaderna för LSS är i år ca 30 miljarder kronor, år 2008 var kostnaderna ca 20 miljarder kronor. Trots att regeringen har lagt den största summan hittills på LSS så räcker det inte och många får avslag på sina ansökningar. Det behövs göras mer inom detta område.

Förstärk LSS och utveckla daglig verksamhet

Socialdemokraterna i Kungälv går till val på att LSS måste förstärkas och att inga ska behöva stå i kö till ett LSS-boende, utan bli erbjudna ett boende inom tiden för lagkrav.  Vi vill minska antalet köpta platser utanför kommunen och erbjuda platser i Kungälvs kommun. Vi vill utveckla Daglig verksamhet, så den blir meningsfull och individanpassad. Socialdemokraterna kommer inte gå med på att brukare får ökade kostnader för resor till och från Daglig verksamhet, utan den ska fortsätta att vara kostnadsfri. Vi anser även att alla inom LSS med behov ska kunna få en stödperson, för att bryta den sociala isoleringen. Därför säger Socialdemokraterna nej till skattesänkningar som en del andra partier går till val på. Socialdemokraterna vill att pengarna ska gå till skola, vård och omsorg.

Vårt löfte är att arbeta för att det skall vara enkelt att få hjälp – att förstärka LSS och assistans!

 

Linda Åshamre
Kandidat kommun och regionfullmäktige

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

 

Besök: 2346