Enhetstaxa i regionen, ett pris för alla resor.

Vi vill att medborgare i Kungälv och Västra Götaland skall kunna resa enkelt. Idag är det krångligt. Vi gillar inte att det blir väldigt mycket dyrare att åka över älven till Göteborg, de som arbetspendlar bryr sig inte om kommungränser.

Det ska var enkelt att resa kollektivt

Så för oss är turtäthet, snabbhet och enkelhet de viktigaste frågorna för framtidens kollektivtrafik. Vi ställer oss frågan, varför skall taxor vara så krångligt?

Socialdemokraterna i Kungälv vill utreda möjligheterna att ytterligare förenkla taxesystemet. Vårt mål är att utreda en enhetstaxa för alla enkelresor och månadskort. Då vet man vad resan kostar och slipper in/utcheckning. En relativt låg enhetstaxa kan införas utan att kollektivtrafiken som helhet tappar intäkter och vi vill också att de kommuner som önskar, ska kunna erbjuda fria resor för pensionärer eller ungdomar. Detta system för enhetstaxa finns i Stockholm och inom Göteborg.

Med enhetstaxa får de som åker över kommungränserna en rimlig kostnad. De mycket få långa resor som blir mycket billigare ger i dag lite intäkter totalt sett. Samtidigt som många av dem som reser långt reser relativt sällan, ändå är med och betalar nästan hälften av Västtrafiks kostnader via skattsedeln. Vinsten av en enhetstaxa är stor. Den underlättar jobb- och utbildningsresor, den stimulerar till kultur- och fritidsupplevelser och den bidrar till en hållbar utveckling.

Vi bor i en attraktiv region

Västra Götaland är en tillväxtregion och många människor vill bo, arbeta och studera här. För att fler ska kunna dra nytta av möjligheterna, måste det bli lättare att ta sig till arbete och studier på andra orter utan att behöva flytta. Därför krävs hållbara investeringar i järnvägar och vägar och utbyggd kollektivtrafik.

Med enhetstaxa kommer vi dessutom korta medborgarnas mentala avstånd och bidra till en rundare region, vilket skapar en bättre balans mellan Västra Götalandsregionens olika geografiska delar.

Vi tror effekten blir ett ökat resande med kollektivtrafiken på bekostnad av ett minskat resande med privatbilar.

Därför kommer vi driva frågan om enhetstaxa.

 

Vårt löfte är att arbeta för en enhetstaxa i regionen, ett pris för alla resor!

 

Miguel Odhner
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans