Mats Frisell, Pensionär, Romelanda

Mats Frizell

Om mig

Jag har under denna mandatperiod varit ersättare i kommunstyrelsen, samt ledamot i Samhällbyggnadsuskottet.

Jag vill arbeta med

Frågor som rör samhällsutveckling, ett samhälle anpassat till alla invånare. Ett samhälle där alla känner sig välkomna. Ett samhälle där alla har samma taxor, tex. för folk med funktions variationer som vill åka kollektivt. Ingen skall känna sig utestängda i ett Socialdemokratiskt samhälle. En stark Socialdemokrati bidrar till ett starkt och tryggt samhälle.

Kandidatur

Jag kandiderar till kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats tjugosju.

Kryssa mig för ett Socialdemokratisk Kungälv, ett samhälle där alla kan vara delaktiga och känna sig trygga!

 

Visits: 1888