Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby

Erika Sjöblom

Om mig

Är utbildad undersköterska och arbetat inom vården på en somatisk avdelning på ett äldreboende i ca 16 år. Där fick jag även arbeta som gruppledare ett tag. Ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete. Under tiden så va jag fackligt engagerad på mitt arbete som sen mynnade ut i att jag nu arbetar fackligt på heltid. Där ingår att stötta medlemmar i olika ärenden som att överklaga beslut från olika instanser, att medverka i rehabiliteringsärenden, förhandla med arbetsgivaren i lönefrågor, skriva lokala avtal och samverka i olika samverkansgrupper. Ett fantastiskt förtroende uppdrag att få ha.

Har suttit som ledamot i Kommunfullmäktige i snart 5 år och ser fram emot en ny mandatperiod. Sitter som ledamot i Lärandeberedningen där skolfrågor behandlas och där arbetar vi med frågor på lång sikt framåt.  Jag är arbetarkommunens ordförande sedan 2017, ett förtroendeuppdrag jag värderar högt.

Jag vill

Se en förändring inom vård och omsorg och förskola/skola.

Jag vill att det ska bli attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Att de som idag blir och är äldre ska kunna få sitt behov tillgodosett genom att ha personal som orkar att arbeta heltid. Att heltid blir en rättighet med möjlighet till deltid och att AVA anställningar försvinner.

Det är en utmaning men jag vet att fler händer i vården är en stor del som gör att personalen orkar.

Varenda klass i gymnasiet i vård o omsorg och barn o fritid ska vara fullsatta i Kungälv.

Att elever känner sig sedda och trygga under sin skoltid. Fler kuratorer på skolorna som kan stötta eleverna i tidigt skede och förebygga psykisk ohälsa.

Kandidatur

Jag kandiderar till Kungälvs kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats nummer två.

Kontakta mig

Telefon: 0709-287613
Email: erika.sjoblom@kungalv.se
Facebook: Politikersida Facebook

Kryssa mig för ett Socialdemokratiskt Kungälv där vård o omsorg och skola är viktiga beståndsdelar!