Leif Håkansson, Ombudsman, Kungälv

Leif Håkansson

Om mig

Jag har alltid intresserat mig för arbetsmarknaden och dess frågor. Jag ser arbetslösheten som ett gissel och arbete åt alla som en av hörnpelarna till den svenska välfärden.

Jag vill

Jag vill arbeta för en väl fungerande arbetsmarknad med trygga jobb och trygga arbetsplatser.

Kandidatur

Jag kandiderar till kommunfullmäktige 2018-2022 och står på plats nitton.

Kontakta mig

Telefon: 070-5808063
E-post: leif.h.i.hakansson@outlook.com

Kryssa mig för att stärka den svenska modellen!