Kust, älv och hav tillhör alla

Allemansrätten är unik och den ska vi värna om, den bidrar i förlängningen till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa

Kusten tillhör alla

Kusten tillhör alla och den ska finnas för alla. I vår kommun ska det alltid finnas fri passage till vattnet för alla längs med vår kust, våra älvar och vattendrag. Vi säger ja till det rörliga friluftslivet men det ska ske med respekt för de som bor vid havet, älvarna eller på öar. Vi säger samtidigt nej till privatiseringsförsök av kusten med bommar, stränder, bryggor, mm längs vår kust. Kusten, älvarna och havet tillhör oss alla och det man har tillsammans får man sköta tillsammans.

Det rörliga friluftslivet

Vi vill att våra vandringsleder i hela vår kommun ska utvecklas, tillsammans med det rörliga friluftslivet. Utvecklingen ska göra det möjligt för fler medborgare och besökare med funktionsvariationer att ta del av vår fina natur. Idag har vi ett samarbete med Västkuststiftelsen, ett samarbete vi vill fördjupa kring utveckling och underhåll. Det är viktigt att vandringslederna är välskötta, att det finns tillgång till mat- och viloplatser, att de är välskyltade och att det finns parkeringsmöjligheter.

Därför vill vi:

  • Ha välskötta vandringsleder för det rörliga friluftslivet
  • Säga nej till privatiseringar och ja till allemansrätten

 

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Sandy Wesergren
Elektriker
Kandidat #14, Kommunfullmäktige