Infrastrukturministern startade med fiske i älven

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Kungälv och samtalar med sportfiskare och medborgare om vikten av att vårda våra vattendrag och säkerställa en biologisk mångfald. 

Morgonfiske vid Nordre älv

Infrastrukturministern hade packat program, dagen började med tidigt morgonfiske för Tomas Eneroth vid Nordre älv. Flera bra samtal med fiskare från föreningen Kungälvs Sportfiskare, representant för Sportfiskarnas riksförbund och Robert Hellberg Fladen Fishing/Björlande Kile.

Socialdemokraterna i  Kungälv presenterade sina lokala valpunkter för att stödja fiskevården, ett levande och rikt hav. Alla välkomnade hårdare tag mot industrifiske och det lokala politiska förslaget om stopp för trålning och snörpvad på Kungälvs havsvatten samt insatser för artificiella rev ihop med lokala företag.

Sportfiskare lokalt, nationellt och professionellt

Föreningen Kungälvs Sportfiskare med ordförande Jonas Palm, samt kompisarna Jan och Martin var alla med och hade synpunkter på det som framfördes till regeringen och behovet av ökad nationella resurser för fisketillsyn samt lokalt behövs bl.a. en bra isättningsplats. Synpunkten om att regeringens insatser för fiske bortom kust 12 nautiska mil, måste också gälla hela västkusten, framfördes.

Bra samtal med ministern

Niklas Åberg från Sportfiskarna nationellt och som representant för Projekt 8 Fjordar berömde Kungälvs kommuns arbete med vattendrag och fiskevård som bland de bästa i klassen.

Robert Hellberg berättade om värdsunika utvecklingsmöjligheter kring stor tonfisk som nu åter finns i våra vatten.

Samtalen handlade också om skarv, säl och flera andra frågor, det gemensamma arbetet kommer nu fortsätta lokalt i Kungälv.

Fisket vid älven gav lite löja och en abborre, men de släpptes tillbaka, och ja, det hade lösts in fiskekort för de som fiskade.

Socialdemokraternas punkter

  • Förbjud all form av trålning/snörpvad inom Kungälvs havsområde
  • Bilda reservatskydd över långa tidsperioder för återhämtning av de fiskbestånd som går att rädda
  • Inför tillsammans med Kungälvsföretag artificiella rev
  • Fiske för besöksnäringen och begränsat fritids och husbehovsfiske med mindre miljöpåverkande fiskeredskap ska stimuleras
  • Inför utvecklande och stödjande projekt för att bevara och säkra Göta/Nordre älvs fiskebestånd

Vill du vara med och skap ett bättre Kungälv för att bättre, renare och mer levande hav, sjöar och älvar, hör gärna av dig till oss.

Nu fortsätter vi vårt arbete för en bättre miljö och natur.

Camilla Haag Arbetarekommunens ordförande

Miguel Odhner Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

Visits: 563