Den dagen fick vi all havets fisk

Vår kommunalrådskandidat Miguel Odhner berättar om sitt hemliga fiskeställe, om arga havskatter, om rovfiske, utfiske och vad vi måste göra för att skydda havet, fisken och naturen.  

All Havets Fisk

En gång när jag var liten fick vi all havets fisk på samma plats, det kan jag aldrig glömma. Vi kallade platsen för ”skäddestället”. Just den här gången var jag kanske 13 år och vi fick knaggrocka, pigghaj, havsål, långa, rödspätta, stor vitling, havskatt, torsk, knot, sandskädda och makrill och säkert några sorter till. Allt på 30 meters djup med mete på sill.

Vart tog fisken vägen?

Havskatten var så arg så den bet i båtshaken och fick lyftas in. Den som alltid fick mest fisk var mamma Tina, som nu med far lämnat jordelivet.

Många har minnen hur man kunde dra stor fisk inomskärs. Nuförtiden är fisken borta. Åker jag till samma ställe idag och ankrar, för jag tar sikte på två öar och Carlstens fästning så jag vet den exakta platsen, så finns det små små sandskäddor och en och annan knot. En gång fick jag med en krabba hela vägen och har jag tur simmar en makrill förbi. Kort sagt vart tog fisken vägen?

8 fjordar

Som Socialdemokrat är jag stolt över Kungälvs kommun, vi är en av de bättre kommunerna på att bedriva fiskevård, iordningställande av bäckar, åar och utsättning av yngel. Vi har i samarbete med många infört restriktioner och trålförbud med mera i samarbete 8 fjordar för att tillvarata en av våra största tillgångar, havet med allt det ger oss på alla sätt. Men jämfört med när jag var liten kille så fisken är fortfarande borta.

Fisken finns i Norge

Nuförtiden åker jag till Norge med goda vänner, men även där sker rovfisket av oss människor, när de stora fiskarna försvinner förstörs ekosystemet och ålgräs. Plast och övergödning etc gör sitt till. Som aktiv Socialdemokrat är jag stolt och glad över att vi i vårt lokala valmanifest lyfter fram dessa frågor. Vi kommer inte ge oss i dessa frågor. Vi har tidigare lämnat in en skrivelse som ligger på Havsmyndigheten att bilda reservat.

Havet skall leva

Om vi Socialdemokrater får förtroendet att leda Kungälv nästa mandatperiod kan du lita på att jag kommer med andra partivänner och flera andra partier, driva på för att fritidsfisket ska utvecklas men industrifiske, trålning, snörpvad och annat skall begränsas eller förbjudas.

Havet behöver återhämtning. Det måste bli som förr, fisk i havet igen.

Havet är en del av Kungälv. Många Kungälvsbor kommer ihåg när älven och havet var fullt med fisk.

Vi ska nu ta vårt ansvar i Kungälv, därför kommer vi arbeta för:

  • Förbjud all form av trålning/snörpvad inom Kungälvs havsområde
  • Bilda reservatskydd över långa tidsperioder för återhämtning av de fiskbestånd som går att rädda
  • Inför tillsammans med Kungälvsföretag artificiella rev
  • Fiske för besöksnäringen och begränsat fritids och husbehovsfiske med mindre miljöpåverkande fiskeredskap ska stimuleras
Miguel Odhner
Ordförande, kommunstyrelsen