Rent vatten – vårt ansvar

bild på hav/vatten

Idag är det internationella vattendagen och vatten är källan till liv. Vi behöver ta vårt ansvar och arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag så kommande generationer har så bra förutsättningar som möjligt. Rent vatten är en viktig del för en hållbar utveckling över hela världen. Tillgången till rent vatten är avgörande för människor och djur i helavärlden och för en hållbar framtid.

Miljömålen

I de nationella miljömålen är flera av dem riktade mot vatten från hav och sjöar till grundvatten.
Vi människor har påverkat havsmiljön i generationer vi har nyttjat den för att transport och handel redan på vikingatiden men sättet vi reser på har förändrats sedan dess och så har också sättet vi fiskar. Trålare har skadat värdefulla havsmiljöer som behövs för den biologiska mångfalden i haven, vad vi kan gör är att skydda marina miljöer på flera olika sätt i Sveriges enda marina nationalpark (Kosterhavets nationalpark) ligger i Västra Götalands län och här finns mer att göra genom marina naturreservat, speciella områden som skyddar biotoper och biosfärer. Tack vare dessa områden kan vi skydda delar av haven och den marina miljön för kommande generationer. Havet behöver tid för att återhämta sig och vi har mycket jobb kvar att göra när det gäller att skydda haven.

Kungälvs vatten

Det finns mycket vi kan göra Kungälv är en del av ett samverkans projekt. Där kommunerna Stenungssund, Uddevalla, Tjörn, Orust och Kungälv ingår i projektet 8-fjordar inom ramen för projektet som ligger under miljömålet; ett hav i balans och en levande kust och skärgård. Kan kommunerna arbeta fram olika sätt att ta hand om vattnet runt våra kommuner. I Kungälvs kommun där vi har två älvar som skyddas genom Natura2000 områden där vi i kommunen tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland kan ta ansvar för att kommande generationer också ska kunna uppleva det rika natur och kulturarv som vi har i vår kommun.

 

Utökat naturreservat

Kungälvskommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland under flera år arbetat för att bilda ett naturreservat på Koön som även är marint reservat. Marstrand som sedan länge känt för sitt kultur- och naturarv kan nu erbjuda än mer genom naturreservatet där den marina delen är en viktig och skyddsvärld miljö för växter och djur. Genom bildandet av naturreservatet skapas en miljö där naturarvet tillsammans med besöksnäringen kan skapa en hållbar framtid för vår kommun och för att de som följer i våra fotspår ska ha rent vatten, rena hav och sjöar med stor biologisk mångfalld.

 

Pia Gillerstedt, 1 vice ordförande kommunfullmäktige

Träffar: 691