Stoppa kriget

Det pågår krig i Europa!

Åtta år av annektering kulminerar i fullskalig invasion

Det är en oerhörd tanke att ett europeiskt land invaderar ett annat land. Men det som sker just nu. I februari 2014 inleddes Rysslands annektering av Krim. Till det lades de separatister som understödda av Ryssland tog kontroll över Luhansk och Donetsk i östra Ukraina. Där har striderna pågått sedan dess. Efter åtta år av annektering och krig i östra Ukraina har nu Ryssland satt in en fullskalig invasion av Ukraina.

Oprovocerad, olaglig och oförsvarlig

Invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Vi står eniga i vår solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket och Ryssland kommer att bemötas med enigt och robust svar.

Ryssland måste omedelbart upphöra med alla militära operationer och ovillkorligen dra tillbaka alla stridskrafter från Ukraina. Ukrainas territoriella integritet och suveränitet måste respekteras.

Rysslands väpnade angrepp är ett flagrant brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Det skapar stort lidande för det ukrainska folket och hotar internationell fred och säkerhet. Ansvaret för detta faller enbart på den ryska politiska ledningen.

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna

Visits: 140