Nato-beslut

Socialdemokraternas partistyrelse beslutade idag att partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium.

Det är beslutet efter en intensiv process med dialogmöten runt om i hela landet, nationella digitala dialogmöten och flera möten med både Partistyrelsen och dess Verkställande utskott.

-Jag har deltagit i samtliga delar av partiets interna process och i den arbetsgrupp som under utrikesminister Ann Linde utarbetat en rapport om det säkerhetspolitiska läget. I det arbetet deltog samtliga åtta riksdagspartierna och rapporten presenterades i fredags, säger Kenneth G Forslund, riksdagsledamot från Kungälv och ordförande i riksdagens utrikesutskott.

-Det här är absolut inget enkelt beslut. Tanken om militär alliansfrihet och att den är både fredsbevarande och krigsavhållande är djupt rotad inom Socialdemokraterna. Men i det läge som nu uppstått över tid och accelererat från december förra året och framåt är det tyvärr inte möjligt att fortsätta den politiken. Alliansfriheten har historiskt tjänat oss väl men Ryssland har visat både i ord och handling att de inte respekterar en sådan politik.

-Dialogen inom Socialdemokraterna den senaste tiden har gjort tydligt att många partimedlemmar fortfarande vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt. Samtidigt har många också omprövat sin hållning och förespråkar ett Nato-medlemskap. En stor grupp medlemmar i partiet är genuint osäkra på vad som är bäst för Sverige och sätter stor tilltro till vad partiledningen pekar ut för väg framåt.

-Nu har den socialdemokratiska partistyrelsen idag efter en lång diskussion kommit fram till att verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Samtidigt finns det en mycket stor respekt och förståelse för att det här är en fråga som det finns olika åsikter om och att det måste få vara så. Alla som är socialdemokrater är välkomna i partiet oavsett vad de har för syn på Nato-medlemskap, avslutar Kenneth G Forslund.

Visningar: 215