Vi tar ansvar för kommande generationer

Vi vill att Kungälv skall vara en kommun i framkant när det gäller miljöfrågor. Lyckas vi med våra ambitioner inom miljö‐ och klimatpåverkan så tar vi vårt ansvar för kommande generationer.

 

Vi vill minska miljö‐ och klimatpåverkan

Klimatmötet COP 21 i Paris och det globala klimatavtalet var en nödvändig början på en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Den senaste tidens klimatförändringar är ett faktum och de har uppstått huvudsakligen på grund av vår livsstil. Koldioxidutsläppen har bidragit till de ökande klimatförändringarna på jorden.

Transporter

Transporter är en stor förbrukare av fossila bränslen som orsakar en stor del av utsläppen av växthusgaser. Vi måste åka mer tillsammans och vi behöver mer energieffektiva fordon.
För att stimulera till ökad användning av kollektivtrafiken bör det inte finnas krångliga system eller zoner som utgör hinder för kollektivtrafiken. Därför kommer vi från Kungälv driva frågan om enhetstaxa i regionen.
Ett stort steg är att minska koldioxidutsläppen och kväveoxidutsläppen i kommunen.

Energi

Energieffektivisering behöver ske inom alla områden och på sikt skall all elförsörjning i kommunen vara förnyelsebar till 100 %! Vi går till val på att driva alternativa energikällor som bland annat vattenkraft i Nordre älv och solenergi.
I Kungälv har vi tagit fram ett Miljöpolitiskt program som en del i utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Kungälv.
Här finns allt från ökat inköp av ekologisk mat till hållbara transporter och naturvård.
Därför skall vi driva fram att Kungälv ska ha ett certifierat Miljöledningssystem med extern revison på plats nästa mandatperiod.
Insamlingen av matavfall har startat i kommunen vilket minskar avfallsmängder att ta hand om och möjliggör återvinning genom bland annat utvinning av biogas.
Vi vill bana väg för och utveckla det lokala kretsloppet i Kungälv genom produktion och användning av biogas.

Vi värnar miljön

Socialdemokraterna i Kungälv vill nästa mandatperiod ha fler reservat i havet för att stoppa utfiskningen och vi vill driva på fiskevårdsfrågorna.
För oss är VA i Kustzon i grunden delvis ett miljöpolitiskt program, som skall hjälpa till att minska övergödningen i hav och sjöar.

I Kungälv finns det minst 15 bäckar med öring. Sedan 90-talet har kommunen jobbat med att inventera vattendragen och göra olika åtgärder för att gynna öringen. Nya lek- och födosöksplatser anlagts i Komarksbäcken mitt i centrala Kungälv.
Arbetet ger ökad biologisk mångfald, en attraktivare kommun och förutsättningar för ökad fisketurism.

Vi måste också se till att identifiera och påverka utsläppskällorna, på land och i hav, för det allt mer omfattande skräpet vi hittar i naturen speciellt all plast.
Vi behöver också städa upp det skräp som finns i naturen då skräpet kan åstadkomma långsiktiga skador i mark och vatten.
Kommunens kuster drabbas extra hårt av inkommande plastskräp som kommer från fartyg som passerar Nordatlanten och direkta utsläpp från andra länder omkring Nordatlanten. Nedskräpningen av våra hav, sjöar och vattendrag är omfattande och allt mer miljöstörande. Vi måste ta vårt ansvar, så att kommande generationer inte behöver städa efter oss. Vi har mycket kvar att göra för att få bort alla plaster men tillsammans kan vi klara det.

 

Vårt löfte är att arbeta för att värna våra hav, sjöar och vattendrag!

 

 

Miguel Odhner
Pia Gillerstedt 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige
Miguel Odhner Kommunstyrelsens ordförande

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Earth Hour 2018
Earth Hour 2018
I kväll släcker jag ljuset, inte för att det är mysigt med värmeljus utan för att jag väljer att delta i världens största miljömanifestation. Tillsammans kan vi göra skillnad! I…
Vi tar ansvar för kommande generationer
Vi tar ansvar för kommande generationer
Vi vill att Kungälv skall vara en kommun i framkant när det gäller miljöfrågor. Lyckas vi med våra ambitioner inom miljö‐ och klimatpåverkan så tar vi vårt ansvar för kommande generationer.
Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 
Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 
Vi har infört fri kollektivtrafik för yngre och pensionärer. Detta har gjort skillnad och uppskattas av många. Nu vill vi ta nästa steg. Kollektivtrafiken i Kungälv skall bli ett klimatsmart alternativ tillgängligt för alla runt om i vår kommun. Det ska vara tillgängligt, snabbt och enkelt att åka kollektivt.
Klimatet, miljön och naturen är grunden
Klimatet, miljön och naturen är grunden
Klimatet, miljön och naturen är grunden för vår framtid, Kungälv måste ta sitt ansvar, detta är ett steg på vägen, säger Bernt Lundborg (s), ordförande i Framtids – och Utvecklingsberedningen.…
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Vi är många troende socialdemokrater som ser att valet den 9 september är en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Vi vill se att vårt gemensamma växande hem, där vi alla från olika bakgrunder har en gemensam framtid som vi tillsammans ska forma.
Kungälvs resecentrum invigs i dag!
Kungälvs resecentrum invigs i dag!
Kungälv växer och utvecklas. Som ett viktigt steg i denna utveckling öppnas i dag ett nytt resecentrum vid Kongahällagatan närmast E6:an. Resecentrumet ersätter Kungälvs busstation på Uddevallavägen som stängs.
Rent vatten – vårt ansvar
Rent vatten – vårt ansvar
Idag är det internationella vattendagen och vatten är källan till liv. Vi behöver ta vårt ansvar och arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag så kommande generationer har så bra…
Enhetstaxa i regionen, ett pris för alla resor.
Enhetstaxa i regionen, ett pris för alla resor.
Vi vill att medborgare i Kungälv och Västra Götaland skall kunna resa enkelt. Idag är det krångligt. Vi gillar inte att det blir väldigt mycket dyrare att åka över älven till Göteborg, de som arbetspendlar bryr sig inte om kommungränser.
1 maj 2016 – Tal av Assar Wixe
1 maj 2016 – Tal av Assar Wixe
Första maj existerar inte för att vara en ledig dag efter Valborg att vara bakis på. Första maj instiftades av den andra internationalen för att minnas Haymarketmasakern där 6 arbetare i Chicago 1881 sköts till döds vid en strejk - Deras krav - 8 timmars arbetsdag. En självklarhet idag. Vi får aldrig glömma hur mycket vi ändå har åstadkommit som rörelse.

Träffar: 3383