1 maj 2016 – Tal av Assar Wixe

Assar Wixe

Tack för att jag får vara med och tala. Ett av de finaste uppdrag du kan få i arbetarrörelsen är att få tala på första maj.

Vi firar första maj i arbetarrörelsen för att uppmärksamma de orättvisor som fortfarande existerar och för att komma ihåg hur långt vi kommit. Första maj existerar inte för att vara en ledig dag efter Valborg att vara bakis på. Första maj instiftades av den andra internationalen för att minnas Haymarketmasakern där 6 arbetare i Chicago 1881 sköts till döds vid en strejk – Deras krav – 8 timmars arbetsdag. En självklarhet idag. Vi får aldrig glömma hur mycket vi ändå har åstadkommit som rörelse.

Demokratin viktigast

Demokratin är bland det viktigaste vi har. Det är det som löser våra utmaningar. Vårt samhälle är vårar eget verk och vi kan ändra på det om något är fel. För bara 100 år sedan hade vi inte lika rösträtt och fattigdomen var utbred i Sverige. Med hjälp av demokratin löste vi problemen och lät alla komma till tals och tillsammans formulera lösningarna. Därför är det oroande hur demokratin börjar anses som omodern och ”out of fashion”. Teknokratiska och marknadsorienterade lösningar vinner allt mer mark och demokratin har börjat ifrågasättas av anti-demokratiska rörelser. Demokratin borde snare utvidgas och gälla fler områden istället för att avvecklas. För demokratin kan och ska styra.

Öka jämlikheten och minska segregationen

Socialdemokratins främsta uppgift ska vara att utjämna klyftor mellan människor. Vår främsta prioritet är att utöka jämlikheten och minska segregationen. En naturlig utjämnare är en jämlik skola. Dagens skola är inte jämlik. Det fria skolvalet i grundskolan måste bort för att se till att samhället integreras och inte segregeras. För ett fritt val gör att medvetna föräldrar från över och medelklassen medvetet sätter sina barn i skolor som anses vara bättre. Arbetareklassens barn lämnas kvar i den lokala skolan som  automatiskt får lägre status. Undersköterskans, Städarens och Resturangbiträdets barn får då en sämre start än vad ekonomens, civilingenjörens och företagsledarens barn, bara för att det råkar bli fött i ”fel” familj.

Vår miljö

Är det något som är avgörande för hur vår framtid kommer att se ut är det hur vi tar hand om vår miljö. Vi har bara en planet och med det följer ansvar. Att bara fortsätta konsumera i all evighet och tro på evig tillväxt är inte ansvar. Vi måste börja fundera på en ny ekonomi där alla får plats. En ekonomi som tar hänsyn till människa och miljö. Det är min generation som kommer ärva miljön. Och det ser inte ljust ut. Vi som parti måste formulera fram en lösning på miljön. Annars är vi körda som parti. Är det något parti som kan förändra är det vårt. Miljön är för viktig för att lämnas i marknadens händer.

Verka för internationell solidaritet

Vi socialdemokrater pratar generellt inte om flykting och migrationspolitik, för mig och många andra har det varit självklart var vi står – att vi ska ge skydd för de som behöver det. För mitt Europa bygger inte murar som vår statsminister själv sa. Tyvärr verkar som att regeringen har glömt bort detta. Vårt parti ska inte bygga några murar utan ska  verka för internationell solidaritet. Det gör inte dagens flyktingpolitik. Flyktingarna har berövats sitt människovärde med bland annat avtalet mellan EU och Turkiet och den nya flyktingpolitiken. Det svenska samhället är tillräckligt stark för att ta emot de som flyr krig och förtryck.

Organisera oss

Förutsättningen för att demokratin ska fungera är att vi engagerar oss. Men inte ens det räcker. Vi måste organisera oss. Vårt engagemang gör ingen nytta om inte de  organiseras. För engagemang är silver men organisering är guld. Att ensam göra saker är bra. Men att göra saker tillsammans får en ännu större effekt. Att tillexempel radera fattigdom, stoppa miljöförstöringen eller få bort rasismen kan verka övermäktigt att göra själv om inte omöjligt. Men tillsammans blir det lätt. Därför tycker jag att du ska gå med i SAP eller SSU om du inte redan är medlem. För det gör skillnad.

Tack för mig

Assar Wixe

 

Besök: 538