Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

STS Handlingar

Under helgen den 9-10 juni hade Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress med fokus på val 2018.

Tro och Solidaritet

Vi är många troende socialdemokrater som ser att valet den 9 september är en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Vi vill se att vårt gemensamma växande hem, där vi alla från olika bakgrunder har en gemensam framtid som vi tillsammans ska forma.

Som sidoorganisation väljer vi nu att lyfta våra prioriterade frågor i ett eget valmanifest. Frågor som vi kommer att arbeta för i kommande mandat period.

Miljö- och Klimat

Vi ser hur exploateringen av vår miljö försämrar för oss och kommande generationer, om vi på allvar vill ta ett generationsansvar måste vi arbeta för en mer hållbar utveckling och vi kan inte vänta. Bland de frågor vi kommer arbeta för ligger Östersjön högt. Det går att vända bottendöden i östersjön och ge nytt liv genom syresättningsprojekt. Vi vill även skydda Vättern som försörjer ca 250 000 människor med vatten.

Internationell solidaritet

Inom Socialdemokrater för tro och solidaritet har vi sedan länge jobbat med fredsfrågor. Vi ser med fasa att antalet kärnvapen i vår omvärld inte minskar trots att det finns många röster som höjs för en avveckling av dessa. För oss är det viktigt att Sverige är med i arbetet och driver på nedrustningen av världens kärnvapenarsenal.

Vi Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kommer arbeta för en hårdare miljö- och klimatpolitik och en humanare flykting politik.

I vårt växande hem ser vi hur nya och gamla svenskar bygger en gemensam framtid vilket vi kan göra genom bland annat en grön ny industrialisering.

Stöd oss genom att bli medlem: http://trosolidaritet.se/ 

 

Pia Gillerstedt

Pia Gillertsdet och Fredrik Schandorff
Socialdemokrater för Tro och Solidarietet Kungälv

Träffar: 545