Earth Hour 2018

Värmeljus, Earth Hour

I kväll släcker jag ljuset, inte för att det är mysigt med värmeljus utan för att jag väljer att delta i världens största miljömanifestation.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

I kväll är det många som deltar på olika sätt, antingen i någon av alla de manifestationer som pågår runt om i landet eller genom att släcka hemma.

Det finns 17 globala miljömål antagna av 193 FN:s medlemsstater. Om vi ska förändra miljön till det bättre och lämna en bättre värld till våra barn och barnbarn, måste vi jobba tillsammans över alla gränser. Smog i luften och mikroplaster i havet bryr sig inte om vilket språk vi talar, vilken religion vi har. Miljöförändringarna påverkar oss alla och kommande generationer oavsett nationsgränser. När vi i kväll släcker och blir en del av Earth Hour är det för att vi gör oss själva och de runt omkring oss medvetna om att tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi kan påverka

Det vi gör påverkar vår miljö, här hemma och över hela världen. Tillsammans kan vi förändra – det gör vi genom att aktivt välja när vi är i butiken, allt ifrån vad vi äter till vilka lampor vi köper hem.

Miljö är en viktig fråga

Vi människor påverkar livet för allt levande omkring oss och för att kommande generationer ska ha en jord med en rik biologisk mångfald, rent vatten att dricka och frisk luft att andas.

Pia Gillerstedt, kulturtant och miljökämpe

Träffar: 521