Väldigt vacker och viktig dag för Sverige, Marstrand och våra barns barnbarn!

Med sol och glädje visade Marstrand sig från sin bästa sida med Miljöministern, Landshövdingen, Statens Fastighetsverk, Västkuststiftelsen med flera. Som alltid är jag imponerad av Kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Mattsson med värdighet och engagemang ledde hela gruppen genom dagen.

En unik kust

Kungälvs kust är unik. Tidigare politiska ledningar har varit rädda om vår kust från överexploatering, nu kommer vi sakta men säkert dra ut VA i några områden, men det kommer finnas kvar gröna områden för våra barn-barns-barn.

Det 1000 hektar stora naturreservatet är ett sådant. Vi har fått med många undantag i reservatet för att göra det så tillgängligt som möjligt men också modernt som möjligt, besöksnäringen skall kunna växa, i samklang med Västkuststiftelsen som kommer sköta det, nya leder, grillplatser etc etc..

I reservatsfrågan ligger en säkring om andra ytor vi fått för att kunna säkerställa Marstrands utveckling. Detta utan att bygga sönder vår kust – som tillhör alla.

Landshövdingen

Samtalen med Landshövdingen Anders Danielsson, var både djupa och utvecklande, det handlade om kommunens och Länsstyrelsens gemensamma viljeinriktning och arbetsmodell, hur vi skall säkerställa frågor som infrastruktur, natur och bostadsbyggande, att vi 2035 skall ha 3000 året-runt boende i Marstrandsområdet. Anders är en intressant person och ledare, han vågar sticka ut och han är stolt över Kungälvsmodell kring samarbete istället för konfrontation med Länsstyrelsen, det tjänar alla på, modellen har han faktiskt åkt runt och implementerat i alla andra kommuner i hela Västra Götalandsregionen.

Landshövdingen säger till andra, ”titta på hur vi jobba med Kungälv”, känns bra. Inser också att han gillar Västkusten mer och mer. Vi förde också samtal kring demokratifrågor och de utmaningar som finns för såväl stat som kommun att ordna bostäder för våra nya Svenskar. Jag tycker det känns som vi fått en ny väldigt pragmatisk och modig Landshövding.

Miljöministern

Det var roligt att träffa Karolina Skog Sveriges Miljöminister, vi talade självklart om Marstrand, vårt avtal med Länsstyrelsen som hon nu kommer kalla Kungälvsmodellen i resten av landet, vi talade om Dansk biogas och hur företagen, EON med flera agerar på marknaden, vi talade om hur vi måste få vår Marstrandsfärja mer miljövänlig etc etc hon var kunnig och uppriktigt engagerad.

Kusträddardagen

Igår var också Kusträddardagen, Kungälv är bäst i Sverige tror jag minsann gällande våra 33 föreningar och ca 900 personer som håller ren vår 13 mil lång kuststräcka. Sådant gör mig både glad och stolt, sedan gör det inte ont att som första regering någonsin har nu Socialdemokrater och Miljöpartiet lag fram ett stöd på ca 17 miljoner till strandstädningen, det ger Kungälv ca 800 000 kr extra att säkerställa vårt arbete med strandstädning för djur, natur, och besökare.

Heder och tack till alla engagerade förtroendevalda, Marstrandsbor, företagare och anställda som på olika sätt säkerställt att det finns framtida expansionsmöjligheter och unika bevarade naturupplevelser i 100-tals år framöver, grattis Kungälv och Sverige.

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande