Barnen, medborgare, SSU och Kommunalrådet strejkade med Greta!

Fredagseftermiddagen avslutades med ett fysiskt ställningstagande med ca 200 medborgare som kom och stod en stund, utanför stadshuset, många var just barn, från Kungälv som demonstrerade med Greta.

Kommunalrådet Miguel Odhner om den globala skolstrejken.

Roligaste var prata med barnen, en tjej, tror hon hette Alva skulle definitivt bli politiker. De var jätteglada att se mig och jag var jätteglad att se dem. Bekräftade barnen, att vi var där att vi ser klimathotet och vill ta ansvar.

Berättade om miljön i Kungälv.

Att saker går bra ex att kollektivtrafikresandet har ökat i Kungälv, antal ton fossila koldioxidutsläpp per invånare minskade förra året från lokaler och fordon, fler fastigheter ansluter sig till det gemensamma mer hållbara VA systemet, vi har fått regeringsstöd för att städa stränderna mer nu än tidigare och att våra satsningar på åar och vattendrag nu gör att öringen ökar.

Vi är inte nöjda

Jag berättade också att vi är inte är nöjda, vi producerar inte tillräckligt mycket egen energi i Kungälv och de egna fossila utsläppen från kommunens egna förvaltning inte nått sina mål. Jag sa också att jag personligen ville ha fram en platsstrategi för kommunen, det gjorde dem lite glada i regnet mellan köldskakningarna. Jag sa också att makt är inget man får, det måste man ta, kämpa och engagera sig för, precis som barnen utanför stadshuset igår.

Undomar från SSU

Det värmde i regnet att se två ungdomar från SSU på plats under ett paraply! Det som är det fina med denna globala skolstrejk är att det fungerar praktiskt i en global värld. Det som också är bra och fint är att grundläggande värderingar uppstår tidigt i livet och förändras vanligen rätt lite, om vi inte ställs inför omvälvande händelser eller om människor som vi står nära och litar på påverkar oss. Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, trender, kunskap och även desinformation får snabbare spridning och når fler människor än tidigare. Därför slår min Nobelpristagare Greta igenom nätet och rutan i hela världen. Man blir stolt över Sverige och vårt engagemang.

Folkvalda som inte tror

I Kungälvs kommunfullmäktige finns folkvalda som INTE tror på klimatförändringarna. Det känns väldigt konservativt för de flesta borde veta att koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket nationer och människor över hela världen måste förhålla sig till.

För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor på flykt.

Det är oundvikligt att länder, företag och individer behöver förändra beteenden och vanor när det gäller transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning. En del politiker i Kungälv tror inte det.

I detta sammanhang är det skönt att lyssna på barnen, så mycket klokare och det är ju dessutom på riktigt.

Heja barnen, heja Greta!

 

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner
Kungälvs kommun
070-3520101