Talet från LO:s ordförande

Nästa tal från första maj, är talet som LO-facken i Kungälvs ordförande Tobias Wallin höll på första maj i år

 

Kampen för arbete, rättvisa och trygghet 

Kamrater

I dag samlas vi i fina vädret här i Kungälv  för att fira första maj – arbetarrörelsens internationella högtidsdag! Det har vi gjort i generationer,  i kampen för arbete, rättvisa och trygghet. Första maj är dagen för dig som jobbar på butiken för dig som vårdar äldre på äldreboendet för dig som blåser löv, kör sopor eller lagar el-ledningar. Första maj är också för dig som flytt kriget i Ukraina, eller kommit hit från andra delar av världen och nu kämpar med ditt nya liv i Sverige.  

 

En dag att känna stolthet över

Genom tiderna har vi arbetare tillsammans i Sverige – skapat så mycket av värde: 

Rösträtt, Välfärd, Semester

Vårt samhälle har förbättrats – genom att människor har organiserat sig, kämpat och aldrig förlorat hoppet. Första maj är en dag att känna stolthet över det. Men första maj är också en dag att blicka framåt. I dag handlar vår kamp mycket om ett tryggt samhälle:  Där vi kan lita på att barnens skola är riktigt bra, att äldreomsorgen tar hand om gamla på bästa sätt och att kriminalitet förebyggs och stoppas. 

 

Trygghet på jobbet

Vår kamp handlar också om trygghet på jobbet: Arbetare i Sverige ska ha jobb, och det ska vara bra jobb.  Med löner som går att leva på, med schyssta villkor och utan risker för liv och hälsa.  

 

Det handlar om demokrati

Och i dag handlar vår kamp återigen om demokratin.  I Sverige –  där vårt demokratiska samtal begränsas allt mer, när medier, studieförbund och folkhögskolor skinnas på sina resurser. Men också i Europa – där antidemokratiska krafter vuxit sig allt starkare. 

 

Hushållen ska skyddas

Kamrater!

Det har varit en tuff tid för hela samhället, men vanliga arbetare har drabbats extra hårt.  Elpriser, räntor, hyror och höga matpriser har ätit upp sparkapital och semesterkassor. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att förbättra situationen för vanliga familjer. Långt ifrån tillräckligt.  LO kräver att hushållen skyddas mot kostnader, som de inte själva kan rå på. Vi vill också se stora satsningar, stora investeringar, som rustar välfärden och lägger grunden för ett gott samhälle. Ingen kan öka tryggheten och gemenskapen i Kungälv med nedskärningar i välfärden. 

 

Facklig synvinkel 

Vänner

Från min fackliga horisont, är jag oroad för vad som händer med arbetares rättigheter.  Ta skyddsombuden, regeringen vill att skyddsombuden ska stå ensamma mot arbetsgivaren. De ska inte längre ska ha facket i ryggen. På så sätt ska arbetsgivaren slippa massa obekväm kritik och annat som ett starkt fackligt skyddsombud innebär. Vi vet vad det kommer att kosta. Fler olyckor, fler arbetare som inte kommer hem från jobbet. 

Tyvärr ser vi samma sak med sjukförsäkringen och a-kassan. Nu vill regeringen återinföra en sluttid i sjukförsäkringen, det som tidigare kallats för “stupstocken”. Historien har lärt oss vad det innebär – den som är sjuk blir inte mer arbetsför, men fattigare.  Regeringen förstör dessutom a-kassan, så att den som söker jobb, får allt mindre ersättning ju svårare det är att hitta ett. Det leder inte till att fler får jobb, det leder inte till ett tryggare arbetsliv. Det handlar bara om en unken människosyn. 

 

Svenska kollektivavtal ska gälla 

Mötesdeltagare,

Ni har nog hört talas om kampen för kollektivavtal på Teslas verkstäder. Den har pågått i över ett halvår, och ser ut att fortsätta ett tag till. Men det spelar ingen roll hur lång tid det tar, varje arbetare förtjänar trygga villkor. Därför är vi i LO-förbunden enade i kampen, för att IF Metall ska få teckna kollektivavtal med Tesla. 

För det är bara med kollektivavtal som arbetare på Tesla kan veta – när lönerna ska förhandlas nästa gång, att pengar avsättas till pensionen och att de har bra försäkringar om något händer på jobbet. 

Detta borde vara självklart för alla som arbetar i Sverige! Därför är deras kamp din och vår kamp! 

 

Valet den 9 juni

Vänner 

9 juni är det val i Europa. En sak som jag vill att alla känner till inför det är hotet mot demokratin. I Europa finns det riktigt farliga partier, fascister och de blir allt fler och allt mäktigare. Vi måste göra allt vi kan, för att minska deras inflytande på EU. I dag är risken stor att de här partierna – tillsammans med den traditionella högern – får majoritet i Europaparlamentet.  

Då vet vi att det inte blir någon ambitiös klimatpolitik som gynnar grön industri. Att EU inte längre står upp mot Putin och Trump. Att våra friheter inskränks, så som i Ungern och Slovakien Detta måste vi tillsammans göra allt för att motverka. Det är ett viktigt skäl att kampanja för Socialdemokraterna i EU-valet. Gå och rösta senast den 9 juni, från 22 maj kan du förtidsrösta. Och du, ta med en kompis, en kollega, syrran och brorsan! 

Kryssa gärna socialdemokraten Johan Danielsson, som är LOs kandidat i valet. Johan vet vad som behöver göras och kommer kämpa varje dag för vanligt folks trygghet!  

 

Tillsammans tar vi kampen

Mötesdeltagare, 

Det hänger ihop – trygghet och välfärd och arbete och demokrati. Och det är bara tillsammans vi är starka nog, att driva igenom förändringar – förbättringar! För vanligt folk – vanliga arbetare, på alla dessa områden i Sverige och i EU.  

I dag på första maj i Kungälv och runt om i Sverige, runt om i världen, samlas miljoner människor, 

tillsammans tar vi kampen. Vi gör det tacksamma över allt våra kamrater före oss lyckats med.  

Vi gör det i hopp om att skapa en ännu bättre framtid för dem som kommer efter.  

 

Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för Sverige! 

Tillsammans gör vi Sverige tryggt! 

 

 

Visningar: 26