Klimatet, miljön och naturen är grunden

Klimatet, miljön och naturen är grunden för vår framtid, Kungälv måste ta sitt ansvar, detta är ett steg på vägen, säger Bernt Lundborg (s), ordförande i Framtids – och Utvecklingsberedningen.

Kommunfullmäktige har antagit ett miljöpolitiskt program.

Där anges fem programområden där man vill se ökade aktiviteter och förbättrad miljö under mandatperioden. Dessa är:

1. Bidra till hållbara och klimateffektiva resor

2. Främja energieffektivisering och förnybara energikällor

3. Värna det öppna landskapet och ett hållbart brukande av mark och hav

4. Utveckla naturvård och friluftsliv för en attraktiv kommun

5. Utveckla kommunens systematiska miljöarbete

 

Träffar: 438