Kommundelsprogram Björkås 2018-2022

  • Ja till ett tryggare och snyggare Björkås.
  • Ja till fler sommarjobb för ungdomar.
  • Björkås är ett skönt och bra område där vi tar de boendes önskemål på allvar. Det handlar om trygghet, lås, belysningar, lekplatser, kamera, polisinsatser mot stöd och drogförsäljning samt nya och bra mötesplatser, en dialog vi för med FÖRBO för att utveckla området. Nordtag kommer påverka hela Ytterby och Björkås. Planområdet är beläget i västra Ytterby, norr om Torsbyvägen (länsväg 604) och befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet och söder om nuvarande ridskola och bostadsområdet Västra Björkås. Området ansluter i väst till antagen detaljplan för Vena 1:3 och Sparråsskolan. Nu kopplar vi samman Sparråsvägen och cykelbanor. Inom området föreslås även en lekplats som är tillgänglig för allmänheten. Vi kommer tillskapa byggrätter och infrastruktur för cirka 350 bostäder i olika boendeformer, boende med särskilt stöd och förskola för 6 avdelningar. Planförslaget syftar även till att skapa goda rekreationsmiljöer och lekmiljöer inom området samt att koppla samman västra och centrala Ytterby.
  • Nej till Moderaternas hyreschock (Moderaterna och SD vill ha en övergång till marknadshyror. Enligt Hyresgästföreningen kan det innebära hyreshöjningar på i genomsnitt 24 till 50 procent.)
  • Nej till utförsäljning av hyresrätter

Bygg billiga hyresrätter
Bygg billiga hyresrätter
Det har byggts mycket i Kungälv den förra mandatperioden men nu är det dags att börja bygga med billigare hyror. Bostaden är en social rättighet och behovet av billiga hyresrätter är enormt.
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022 1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad 2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby  3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad 6 Pia Gillerstedt,…
Mer is under tak
Mer is under tak
Idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi Socialdemokrater ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn).
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Vi ska leva ett gott liv i Kungälv, här vill vi bo. Men idag utmanas demokratin och den svenska modellen av de som vill dra isär samhället och människorna. Vi står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Alla ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och öppet Kungälv, vi ska hålla ihop, vi är starkare tillsammans.
Kommundelsprogram Ytterby 2018-2022
Kommundelsprogram Ytterby 2018-2022
Ytterby kan bli Västsveriges mest attraktiva och hållbara stationssamhälle med attraktivt boende för många målgrupper. Ytterby är idealiskt för barnfamiljer med närhet till kommunal service, tät kollektivtrafik, närströvområden, fritidsaktiviteter och handel. En betydande del av kommunens bostadstillväxt kommer ske i Ytterby under perioden. En fördjupad översiktsplan kommer att stärka tanken om en bebyggelseutveckling från centrum och ut.
Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
Jag vill att Kungälv ska vara en trygg kommun att bo i. Att kommuninvånare, näringsliv, organisationer och de brottsbekämpande myndigheterna ska hjälpas åt att förebygga och bekämpa brottslighet. Jag tror att om vi skapar samhörighet och delaktighet bland medborgare så kommer vi att lyckas och ingen kommer att känna utanförskap och därmed inte heller välja en brottslig bana som alternativ.
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Om mig Jag är Socialdemokrat och arbetar för ökad tillgänglighet i Kungälvs Kommun. Jag vill arbeta för att Det måste tillgänglighetanpassas överallt i kommunen. Allt från badplatser till Kungälv stad.…

Besök: 2352