Kommundelsprogram Ytterby 2018-2022

Ytterby kan bli Västsveriges mest attraktiva och hållbara stationssamhälle med attraktivt boende för många målgrupper. Ytterby är idealiskt för barnfamiljer med närhet till kommunal service, tät kollektivtrafik, närströvområden, fritidsaktiviteter och handel. En betydande del av kommunens bostadstillväxt kommer ske i Ytterby under perioden. En fördjupad översiktsplan kommer att stärka tanken om en bebyggelseutveckling från centrum och ut.

  • I Ytterby färdigställs planerade delar av centrum samtidigt som flera nya bostadsområden Västra Ytterby med totalt ca 500 nya bostäder. Sparråsvägens förlängning som förbinder Torsbyvägen och Marstrandsvägen och är klar nu. Projekten är Sparråsskolan, ny F-3-skola i Ytterby, tre LSS-boende i västra Ytterby samt en förskola i området Nordtag.
  • Utöver detta färdigställs nya äldreboendeplatser på Ytterbyhemmet.
  • Inför om- och utbyggnaden av Ytterbyskolan kan behövas en fullstor idrottshall.
  • Idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi Socialdemokrater ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn). Konståkning, hockey och bandy ska få två nya ishallar på Yttern inom några år, delfinansierat av näringslivet, de hallarna ska också kunna användas av andra. Detta är ett av få vallöften vi ej kunnat leverera, kort sagt, vi hade önskat att arbetet med en nya arena hade varit igång, men vi har fått göra omtag för att få med oss fler partier och omtag för att finna en finansiell lösning som fungerar. En plats är utpekad, samråd för detaljplan pågår och det finns en driftsbudget bortom 2019. Och kommunen klarar inte hela investeringen, varför vi är väldigt glada över att det finns privat kapital inom fordonsindustrin som vill investera i Kungälv och vår idrott. Nu går vi vidare. Den 15 augusti beslutade kommunstyrelsen att arbeta vidare med en ny multiarena i Ytternområdet i Kungälv. Kommunstyrelsen har alltså nyligen skrivit en överenskommelse med näringslivet APP (Volvo Personvagnars pensionsstiftelse) om målsättningar och investeringar i denna jättespännande satsning som kommer bygga samman Kungälv och Ytterby.

Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022 1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad 2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby  3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad 6 Pia Gillerstedt,…
Mer is under tak
Mer is under tak
Idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi Socialdemokrater ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn).
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Om mig Jag är Socialdemokrat och arbetar för ökad tillgänglighet i Kungälvs Kommun. Jag vill arbeta för att Det måste tillgänglighetanpassas överallt i kommunen. Allt från badplatser till Kungälv stad.…
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Vi ska leva ett gott liv i Kungälv, här vill vi bo. Men idag utmanas demokratin och den svenska modellen av de som vill dra isär samhället och människorna. Vi står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Alla ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och öppet Kungälv, vi ska hålla ihop, vi är starkare tillsammans.
Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
Jag vill att Kungälv ska vara en trygg kommun att bo i. Att kommuninvånare, näringsliv, organisationer och de brottsbekämpande myndigheterna ska hjälpas åt att förebygga och bekämpa brottslighet. Jag tror att om vi skapar samhörighet och delaktighet bland medborgare så kommer vi att lyckas och ingen kommer att känna utanförskap och därmed inte heller välja en brottslig bana som alternativ.
Bygg billiga hyresrätter
Bygg billiga hyresrätter
Det har byggts mycket i Kungälv den förra mandatperioden men nu är det dags att börja bygga med billigare hyror. Bostaden är en social rättighet och behovet av billiga hyresrätter är enormt.
Kommundelsprogram Ytterby 2018-2022
Kommundelsprogram Ytterby 2018-2022
Ytterby kan bli Västsveriges mest attraktiva och hållbara stationssamhälle med attraktivt boende för många målgrupper. Ytterby är idealiskt för barnfamiljer med närhet till kommunal service, tät kollektivtrafik, närströvområden, fritidsaktiviteter och handel. En betydande del av kommunens bostadstillväxt kommer ske i Ytterby under perioden. En fördjupad översiktsplan kommer att stärka tanken om en bebyggelseutveckling från centrum och ut.

Träffar: 1635