Kotten + daglig verksamhet = sant

Vi socialdemokrater brinner för Kotten

Viktig mötesplats

Många av de kommuninvånare som besökte Fontin under den tid då Kotten var stängd kände stor saknad över denna viktiga mötesplats. Vi socialdemokrater ser vilken fantastisk mötesplats och resurs Kotten är för alla kommuninvånare.

Erbjuda det bästa

Vi vill kunna ge en god service till kommuninvånarna och erbjuda det bästa till de som deltar i daglig verksamhet.

Drivas i kommunal regi

Därför vill vi att Kotten drivs i kommunens regi. Kotten är en tillgång för alla kommunens invånare och vi vill att den skall skall drivas gemensamt.

 

 

Camilla Haag
Ordförande
Socialdemokraterna i Kungälv

Nalle Johansson 
Vice ordförande
Socialdemokraterna i Kungälv

Visits: 125