Språket är viktigt

Det är lika viktigt att våra äldre möter personal som förstår dem som det är för barn att ha personal som kan lära dem svenska språket. Därför vill vi socialdemokrater införa språklyft både inom förskolan och inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen

Idag finns det stora brister hos personalen i svenska språket runt om i landet inom äldreomsorgen. Brister som gör att våra äldre inte kan förstå vad personalen säger och menar, och personal som inte förstår de äldre. De äldre kan också utsättas för risker om personalen inte har goda språkkunskaper.

Möjlighet till studier

Socialstyrelsen håller på med ett arbete i att ta fram ett stöd för språkbedömning som ska kunna användas som språktest av personal inom äldreomsorgen. Stödet kommer att presenteras under början av 2023. Om man som personal inte når upp till de krav som ställs, är det arbetsgivaren som ska se till så att berörd personal får utbildning i svenska språket.

Personalen i förskolan

För att varje enskilt barn ska kunna utveckla sitt språk, behövs det att våra förskollärare och barnskötare har ett rikt svenskt språk. Inget barn som är fött i Sverige och som har gått i svensk förskola ska börja skolan med en bristande svenska. Vi behöver därför ställa krav på att personalen har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera med barnen och kollegorna mellan varandra. De ur personalen som saknar detta, ska kunna få kompetensutveckling i svenska på arbetstid.

Samma krav på fristående skolor

Kraven på goda svenska kunskaper ska gälla även fristående förskolor, därför behövs det tydligare krav från nationell nivå. De krav som kommunerna idag har omfattar inte alla fristående förskolor och så kan vi inte ha det. Alla barn har rätt till att ha personal som har goda svenska kunskaper och som kan lära barnen rätt från början

Vårt Sverige kan bättre

Camilla Haag
Arbetarekommunens ordförande
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Emelie Gillberg
  Arbetsmiljösamordnare
Kandidat #11, Kommunfullmäktige