En köfri vård

Linda Åshamre

Kungälv
Kandidat #5, Regionfullmäktige / Västra Götaland

Jag heter Linda Åshamre och kandiderar till Regionfullmäktige. Efter 8 år av blågrönt styre i regionen ser vi långa köer till vård för både vuxna och barn, överbeläggningar på våra sjukhus, vårdlöner som ligger under rikssnittet och statsbidrag som inte används till den sjukvård de är ämnade till. Så här kan vi inte ha det! Regionen kan bättre.

En köfri vård

Jag som socialdemokrat vill ha köfri vård, konkurrenskraftiga löner inom vården så att fler vill arbeta inom vår region och att barn med psykisk ohälsa eller barn behov av traumabehandling ska få den vård som de behöver på BUP. Nu är det dags att byta ut det moderatledda styret för en bättre regional sjukhuspolitik!

Visits: 53