Kommundelsprogram Kärna 2018-2022

Kärna finns ett stort antal byggbara bostadstomter, och det byggs i Kärna nu. Konstgräset är på plats och ett vallöfte från S har infriats. Tyvärr fick S inte igenom en motorgård för unga, det vann inte andra partiers och förvaltningsgillande.

Inför nästa mandatperiod fokuserar vi på:

  • Bättre kollektivtrafik är viktigt till och från Kärna, landsbygd med omnejd.
  • Cykelbana måste planeras och budgeteras. Vi är positiva till cykelbana till Kovikshamn, men vi vill se cykelbana planeras in till Kornhall. Där är hög trafik hela året och säkerheten är mkt bristande nere vid färjeläget.
  • Kärna vårdcentral ska var en del av vår framtid
  • Kärna får en ny skola inom några år
  • I framtiden ser vi gärna en fullstor idrottshall i Kärna
  • Renovera och bygg ut Kärna skola. Skolan kommer bl.a. att behöva kompletteras med bättre kök och måltidsmöjligheter.

Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022 1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad 2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby  3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad 6 Pia Gillerstedt,…
Välbesökt årsmöte i Hermansby S förening
Välbesökt årsmöte i Hermansby S förening
Trots att ca 10 personer anmält förhinder var det 20 personer som träffades i PRO lokal i Kärna, varav tre nya medlemmar. Nils krögare från Marstrand fixade pytt i panna. Nya i styrelsen blev Ulf, Kristina och Helen. Yvonne, Billy och Linda avtackades för gott arbete i styrelsen. Susanne Jönsson fortsätter som ordförande i föreningen.  
Anders Lökholm, Glasmästare, Kärna
Anders Lökholm, Glasmästare, Kärna
Jag vill Arbeta med Vård och omsorgsfrågor!   Fortsätta arbetet med att utrota barnfattigdomen som utbreder sig överallt i hela Kungälvs kommun. Jag tror vidare att fattigdomen och speciellt barnfattigdomen utgör basen för att kriminaliteten och missbruket växer allt mer och dessutom breder ut sig. Jag vill därför stävja möjligheten i sin linda genom att ge alla bättre förutsättningar genom att stödja insatser i föreningslivet för jag har insett bredden av insatser som hela vårt lokal ideella föreningsliv utgör och där behövs det då vidare satsningar.  
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Vi ska leva ett gott liv i Kungälv, här vill vi bo. Men idag utmanas demokratin och den svenska modellen av de som vill dra isär samhället och människorna. Vi står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Alla ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och öppet Kungälv, vi ska hålla ihop, vi är starkare tillsammans.
Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna
Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna
Jag vill förbättra världen. Genom bättre vägar, Se till att människor kan bo både på landsbygden och i Stan. väl fungerande kollektivtrafik både på landsbygd och i tätort. Båtförbindelse mellan Tjörn kommun och Kungälvs kommun. Vi måste förbättra kollektivtrafiken för att minska på antalet bilar som kommer norrifrån
Kommundelsprogram Kärna 2018-2022
Kommundelsprogram Kärna 2018-2022
Kärna finns ett stort antal byggbara bostadstomter, och det byggs i Kärna nu. Konstgräset är på plats och ett vallöfte från S har infriats. Tyvärr fick S inte igenom en motorgård för unga, det vann inte andra partiers och förvaltningsgillande. Inför nästa mandatperiod fokuserar vi på:
Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 
Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 
Vi har infört fri kollektivtrafik för yngre och pensionärer. Detta har gjort skillnad och uppskattas av många. Nu vill vi ta nästa steg. Kollektivtrafiken i Kungälv skall bli ett klimatsmart alternativ tillgängligt för alla runt om i vår kommun. Det ska vara tillgängligt, snabbt och enkelt att åka kollektivt.

Träffar: 3162