Välbesökt årsmöte i Hermansby S förening

Trots att ca 10 personer anmält förhinder var det 20 personer som träffades i PRO lokal i Kärna, varav tre nya medlemmar. Nils krögare från Marstrand fixade pytt i panna. Nya i styrelsen blev Ulf, Kristina och Helen. Yvonne, Billy och Linda avtackades för gott arbete i styrelsen. Susanne Jönsson fortsätter som ordförande i föreningen.  

Många aktuella frågor

Ett väldigt bra möte med många aktuella frågor så som bostäder och ny skola i Kärna, Gymnstikhall, VA i kustzon och varför man tvingas in och hur vi kan förändra sånt som folk är orolig över eller förbannade på, nybyggnation av cykelbanor, ide och ideologidebatt, lång diskussion om skolresultaten och varför barnen inte känner sig trygga och vad vi ska göra åt det och bra samtal om varför vi valde att samarbeta med M och C i Kungälv, vad vi fått igenom och vad vi vill framåt inför vår gemensamma budgetkonferens, samtal om 1 maj och nazisterna som vill demonstrera igen på vår dag. Vi talade om Rexegården och vikten av att ha kvar träffpunkten, det skall vi kolla upp, vidare diskuterades kommunen behandling av föreningar och deras hyror, inte alls okej. Dessutom väldigt tråkigt att HFF slutar hyra lokal.

En verksamhetsplan

Föreningen med sina dryga 50 medlemmar antog också en verksamhetsplan som utöver att vi gått till val på att tredubbla antalet bygglov och införa fritt wifi i orterna tog upp frågor som:

• Minska barnfattigdomen

I vårat när område finns det barn som lever under existensminimum detta uppmärksammas sällan utan man tror att det bara är barn i förorterna som drabbas. Detta vill vi få rätsida på och få ta del av den sociala investeringen även ute på landsbygden

• Bygga ett Tryggt boende samt LSS

I kärna finns ingen boende form för de som inte längre vill bo i hus och är för pigg för att bo på ett äldreboende.
Så vi sak jobba för att det skall byggas ett tryggt boende som även innefattar LSS lägenheter i Kärna centrum.

• Förbifart Tjuvkil

Vi måste fortsätta att jobba för en tryggare väg för våra gångtrafikanter utmed Marstrandsvägen. Detta innebär att man kommer igång med att åtgärda vägen och bygger gång och cykelbanor.

• Kode

Ta nytt tag med trafikverket och banverket vad det gäller järnvägsövergången i Kode. Trygg promenadväg för barnen till och från den nya skolan som ska byggas.

• En idrottshall

Lösa problemet med en för liten idrottshall i Kärna.

• Trafiksäkra busshållplatser

Trafiksäkra hållplatserna utmed våra vägar i Södra Inlands norra delar.
Vill vi få flera att åka kollektivt måste man tryggt och säkert ha möjlighet att invänta bussen.
Vi jobbar också på att öka informationen om Närbuss och hur man kan använda sig av den.

• Kornhalls färja

Jobbar på för att få tillstånd ett öppet möte med Trafikverket. Bättre förbindelse, utredningar om framtida alternativ, eller tredje förbindelse?

• Studieverksamhet i föreningen

Behövs ideologi igen, tillbaka till grunderna och ut med det, vi har rätt åsikter, men vi fångar inte upp knegarna på samma sätt som förut. Valresultatet talar sitt tydliga språk, SD gick fram där vi minskade i samma omfattning. Bra diskussion om dett, fakta, argument och bort med rädslan för att diskutera nya medborgare, välfärden och vad vi står för. Året skall också handla om studier.

Ett friskt och roligt möte!

Tack!

Söndag den 17 februari 2019
Ordförande Susanne Jönsson
Sekreterare Miguel Odhner

Besök: 346