Bekämpa klimatförändringarna

Världen i färg

Klimatförändringarna är ett av de framtida hot som oroar svenskarna mest. Värmeböljor, stigande vattennivåer, översvämningar människor som flyr och ett förstört djurliv ställer krav på att Kungälv är med och leder klimatomställningen för ett långsiktigt hållbart samhälle och framtidens jobb.

Västra Götaland ställer om

Kungälv en del av FN:s internationella arbete kring klimat och hållbarhet i Agenda 2030. Kungälv är en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. En regional kraftsamling där företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland tagit ställning för att bidra till en klimatsmart region.

Till 2030 ska Kungälv och Västra Götaland vara fossiloberoende. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi som bor i Kungälv ska ta vår del av ansvaret.

Klimatfrågan är en trygghetsfråga.

Klimatomställningen innebär att vi måste anpassa samhället till de förändringar samhället redan står inför. Ökande skyfall, torka och ökande temperaturer är klimatförändringar som drabbar eller kan drabba Kungälv. Kungälv är en kust och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år.

I Kungälv finns flera områden med risk för skred och ras. Socialdemokraterna se fler initiativ att minska risken för person-och materiella skador vid nederbörd, översvämningar, skred och ras i Kungälv. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar. Kommunen behöver skaffa en aktuell klimatanpassning analys. Analysen är en av grunderna för ett ökat samarbete och tydliga krav på fastighetsägare för att klara såväl stora skyfall som stigande vattennivåer.

Klimatavtryck nära noll

Kungälv måste liksom närliggande kommuner ha ambitionen att ha ett klimatavtryck som ska vara nära noll. För detta krävs en plan att inom Kungälvs geografiska område årligen minska vårt samlade klimatavtryck.

2030 ska Kungälv vara fossiloberoende

Kungälv ska planera samhället för extremt väder och framtida vattennivåer

Camilla Haag
Ordförande
Kungälvs arbetarekommun
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Visits: 263