Agenda 2030

Jordglob i vatten

Kungälvs kommun arbetar framgångsrikt med att genomföra Förenta Nationernas 17 hållbarhetsmål, nedbrutet med nyckeltal rakt in i Kungälvs kommuns politiska mål och budget.

Hållbar och rättvis framtid

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

En bättre värld

Sverige och Kungälv ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning till en modern välfärdsstat. Sverige och därmed Kungälv ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Kungälv är bland de bästa kommunerna i Sverige. Vi vill fortsatt vara i framkant i arbetet för en bättre värld med FN:s med Agenda 2030. Detta kräver ett fortsatt arbete med mål för 2050 och delmål för 2030.

 

Pia Gillerstedt
Social och Omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Träffar: 222