Vi vill förbjuda vinstuttag ur skolan

Alla barn, oavsett föräldrar eller bostadsområde, ska få en utbildning som ger bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. En hög och jämlik kunskap är också grundläggande för vår ekonomi och för jobben.

Sverige har som enda land i världen

En allt större del av den skattefinansierade välfärden i Sverige bedrivs av privata, vinstdrivande företag. I en internationell jämförelse är situationen på många sätt extrem. Sverige har som enda land i världen släppt in vinstintresset i den skattefinansierade skolan. Konsekvenserna har varit förödande.

Elever reduceras till kunder

Elever och föräldrar har reducerats till kunder. Skolor, lärare och rektorer har ställts mot varandra i hetsig konkurrens – i stället för att samarbeta för barnens bästa.
Skattepengarna ska gå till våra barn och barnbarns utbildning, till lärare och till skolböcker – inte till vinster som berikar ägarna.

Vi socialdemokrater går till val på att genomföra ett vinstförbud i skolan.

Camilla Haag
Ordförande
Kungälvs arbetarekommun
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Visits: 271