Staden vid älven

Kungälv förändras och går mot att bli en modern stad. Att sluta utvecklas är inte ett alternativ, vi kan inte backa in i framtiden.

Med respekt för historien

Framtiden ska mötas men med respekt för vår stad som har en rik historia. Från gränsland till att vara en stad med industri i form av glasbruk, kexfabrik och ABC fabrikerna i centrum. Nu lämnar den sista av dessa och det är med sorg vi ser kexfabriken lämna oss. Men minnet av glasbruket, kexen och ABC fabrikerna får vi inte tappa.

En naturlig mötesplats

När stadens älvområde nu utvecklas vill vi socialdemokrater att det ska bli en naturlig mötesplats för alla. Ett område där alla kan röra sig längs med älven och trivas. Här vill vi se båtar, kultur och ett utbyggt parkområde. I området ska hänsyn tas till stadens historia inte för höga byggnader och en dominans av trästad. Vi vill se ett högt utbud av kultur och gärna ett framtida museum.

Därför vill vi att:

-Kextomten med älvspromenad ska vara för alla med park, gärna trähus och inte för högbebyggelse.

Mona-Britt Gillerstedt
fd. Distriktssköterska

Kandidat #45, Kommunfullmäktige

Träffar: 72