Nato-beslut

Socialdemokraternas partistyrelse beslutade idag att partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium.

Läs mer

Säkerhetspolitisk dialog för medlemmar i Socialdemokraterna Göteborgsområdet

Den 24 februari inledde Ryssland ett fullskaligt anfallskrig på det suveräna Ukraina. Det är nu tydligt att den period av fred och stabilitet mellan stater som präglat Europa sedan det kalla krigets slut nu är över. Rysslands krig bryter mot folkrätten och är ett angrepp mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Vi befinner oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge som är oförutsägbart och riskfyllt för Sverige och vårt närområde.

Läs mer