Kungälv ska ha ett eget museum

Kungälv håller på att bli en väldigt trevlig, modern och attraktiv kommun. Mitt i moderniseringen får vi inte glömma vår historia som är Nordens födelse och äldre än Birka. Många förstår inte den historiska och Nordiska skatt vi sitter på. Kungälv ska ha ett eget museum, det är dags nu! För oss socialdemokrater finns inte längre någon tvekan, vi har väntat tillräckligt länge nu.

Kungälv är en kommun med en rik historia

Från att varit gränsland till en plats där författare där skapat historiska verk. Här skapade ABC-fabrikerna sportutrustning i över 70 år. Glasbruket vid älven fanns som en av våra stora arbetsplatser i drygt 80 år. Kexfabriken flyttade in bredvid glasbruket och tog sedermera över området. Tyvärr lämnar Kexen oss snart går en epok i graven.

Vår medeltida Nordiska historia

I resan från en småstad till en modern större stad där allt finns, måste nu Kungälv axla lyfta fram vår, landets och Nordens historia. Vi Socialdemokrater vill lyfta fram Kongahällas historiska betydelse. Vår medeltida Nordiska historia ska lyftas fram i samarbete med de nordiska länderna, där vi hämtar fakta i skrivningar och dokument från arkiv i Köpenhamn, Oslo med flera.

Vi ser behovet

Vi ser att det behöver till ett museum för att lyfta vår historia och synliggöra allt som skett här. Genom ett museum kan vi låta fler ta del av vår historia och våra unga kan med lätthet ta del av stadens historia.
Kongahälla är Kungälvs föregångare och beskrivs som stad redan i början av 900-talet. Här möttes tex kungar och drottningar för att stifta fred mellan de nordiska länderna. Vår historia börja här vid Nordre älv. Genom fästningen och Bohustullen får Göteborg sin start.

Vår resa för att lyfta vår historia ska kantas av öppna utgrävningar, ett utvecklat samarbete med kulturföreningar och andra intressenter. Vårt mål är att under nästa mandatperiod starta processen för ett museum kring Kungälvs historia.

En del av stadsutvecklingen

Ett museum kan vara en del av stadsutvecklingen, en förstärkning av kultur och nya mötesplatser i vår växande stad. Alla valfrågor ska finansieras därför behöver ett framtida museum självklart utredas noga, för att säkra attraktivitet, kvalitet liksom långsiktig ekonomisk finansiering.

Därför vill vi Socialdemokrater:

  • Starta processen för ett museum i Kungälv

Ingela Rossi
Ordförande i Fritids och kulturberedningen
Kandidat #9, Kommunfullmäktige

Besök: 485